Późnorenesansowy kościół św. Wojciecha w Lublinie, przy istniejącym szpitalu św. Łazarza został wybudowany w latach 1610-35 przez Stanisława Garwaskiego. Na skutek wielkich kosztów utrzymania (ze względu na zawilgocenie murów) chorych ze szpitala przeniesiono, a szpital i kościół sprzedano na publicznej licytacji. Później w części mieszkalnej ulokowali się Żydzi a kościół zamieniono na skład żelaza (1835). Dopiero w roku 1920 zabudowania wraz z kościołem stały się własnością diecezji lubelskiej. Do 1937 roku przebywali tu bracia kresowi, mieszkały (do 1974 roku) również SS. kanoniczki i w części pomieszczeń prowadziły internat dla dziewcząt ze swojego gimnazjum. W 1974 roku po gruntownym remoncie, urządzono w budynkach mieszkalnych Diecezjalny Dom Rekolekcyjny, a pracują w nim Córki św. Franciszka Serafickiego. Kilka pomieszczeń zajmuje Muzeum Diecezjalne, a w części gmachu mieści się przedszkole.

Obecna świątynia tworzy ze szpitalem zamknięty czworobok. Jest ona jednonawowa, zakończona półkolistą absydą. Nawa posiada sklepienia kolebkowe. Budowla należy do grupy kościołów renesansu lubelskiego. Przy kościele znajduje się zakrystia wkomponowana w budynek mieszkalny. Dawne wyposażenie świątyni uległo dewastacji w XIX wieku. Obecne trzy ołtarze pochodzą z kaplicy zamkowej św. Trójcy, przeniesione tu w 1954 roku. Ołtarz główny z obrazem Wniebowzięcia NMP, autorstwa S. Janowickiego z 1611 roku. Jeden z ołtarzy bocznych mieści obraz św. Antoniego, drugi – ukrzyżowania Pana Jezusa. Do zabytków zaliczyć jeszcze należy obrazy św. Wojciecha i św. Trójcy na chórze kościelnym.

Świątynia do 1962 roku była zamknięta dla wiernych, później po przeprowadzeniu remontu – ponownie otwarta. W latach 1976-80 miała miejsce gruntowna renowacja. W 1981 roku poświęcenia nowego wnętrza dokonał ks. kan. S. Rojek. W latach 1989-94 miał miejsce remont generalny całego kompleksu zabudowań.

Kościół św. Wojciecha znajduje się między zamkiem a Starówką, przy ul. Podwale. Lublin – stolica woj. lubelskiego – jest położony 152 km na południowy-wschód od Warszawy, przy drodze nr 17 do Zamościa.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Widok od Bramy Grodzkiej

  • Widok od zamku

  • Elewacja boczna

Nowe zdjęcia wykonano w lipcu 2921 roku.