Historia zamku sięga średniowiecza, jednakże dokładny czas jego powstania nie jest znany. Wzniesiony został na miejscu istniejącego tu wcześniej grodu rycerskiego.  Murowane założenie zbudowano w miejscu gdzie rozwidla się rzeka Lubsza. Już na początku XV wieku zmienił właściciela, którym stał się król czeski. Przebudowywany w stylu renesansowym około 1588 roku oraz w 1 połowie XVIII wieku, przez ówczesnych właścicieli Kotwiczów. Kolejnym właścicielem był możny ród Bredelów. Największym zamianom zamek uległ w XIX i XX wieku. Na skutek przeprowadzonych wówczas prac budowlanych niemal całkowicie zatarto cechy stylowe.

Zamek założony jest na planie litery „L”, z elewacją frontową zwróconą w kierunku wschodnim. Jego mury wzniesiono z kamienia i cegły tworząc bryłę o asymetrycznej kom­pozycji, złożoną z kilku połączonych ze sobą części. Dwa dwukondygnacyjne skrzydła na­kryte są dachami trójspadowymi. Między nimi usytuowana została trzykondygnacyjna wieża zwieńczona czterospadowym dachem z metalową, ażurową balustradą. Od północ­nego zachodu do zamku przylega wysoka wieża na rzucie prostokąta, zwieńczona hełmem z latarnią, stanowiąca wyraźną dominantę. Od strony zachodniej mieszczą się współcze­sne dobudówki. Bryłę zamku dodatkowo urozmaica ryzalit, zamknięty trójkątnym szczy­tem, mieszczący się w elewacji wschodniej skrzydła północnego. Wejście główne usytu­owane jest w zachodniej elewacji trójkondygnacyjnej wieży, poprzedzone jednobiegowymi schodami oraz podjazdem. Nad wejściem zachowała się tarcza herbowa. Zachowały się głównie renesansowe elementy architektoniczne. O średniowiecznej metryce obiektu świadczą dolne kondygnacje wieży, nakryte gwiaździstym sklepieniem.  W obiekcie dotychczas nie przeprowadzono żadnych badań, również przekazy historyczne są bardzo skąpe. Obecnie w zamku mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Lubsko jest położone jest około 19 km na północ od Żar, przy drodze nr.287 do Krosna Odrzańskiego. Zamek znajduje się przy ulicy Zamkowej, w północno-zachodniej części miasta.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2022 roku.

  • Budynek bramny

  • Elewacja frontowa

  • Fasada zamku

  • Elewacja tylna

  • Elewacja tylna

  • Budynek bramny