Eklektyczny pałac w Machowinie został zbudowany na początku XX wieku. Jest to piętrowa, podpiwniczona budowla wzniesiona na rzucie prostokąta, nakryta czterospadowym dachem. W trzynastoosiowej elewacji frontowej usytuowano pozorny ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem i poprzedzony drewnianym gankiem. Okna parteru zwieńczone są łukami, a okna piętra są prostokątne. park. Wokół rozciąga się malowniczy, zadbany park krajobrazowy z cennymi drzewami i rzeczką. Do pałacu prowadzi droga przerzucona przez mostek. Przy pałacu stoją zabudowania gospodarcze.

W XIX wieku majątek posiadała rodzina Uckermann. Niestety nie znalazłem nigdzie informacji o historii założenia, ani o jego właścicielach. Obecnie w budynku mieści się Dom Pomocy Społecznej, dawne prewentorium gruźlicze.

Machowino jest położone 9,5 km na północ od Słupska, 2,5 km na wschód od drogi 21 do Ustki. Pałac pod nr 53 znajduje się w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit z gankiem

  • Elewacja tylna i boczna