Neoklasycystyczny pałac w Machowinku został zbudowany w II połowie XIX wieku z inicjatywy rodziny von Puttkamer. Jest to piętrowa budowla z użytkowym poddaszem, murowana z cegły i otynkowana, założona na rzucie prostokąta, nakryta czterospadowym dachem. Rezydencję otoczono parkiem w stylu angielskim z różnorodnym drzewostanem.

W 1901 roku Maksymilian von Puttkamer wybudował we wsi gorzelnię, stajnie i zabudowania folwarczne. W 1910 roku dobra zakupił hrabia Wilhelm von Zitzewitz i jego najstarszy syn, Heinrich. Ostatnim przedwojennym dziedzicem majątku był młodszy syn hrabiego, Günter, który unowocześnił rolnictwo, zmeliorował duże połacie gruntu, a latach 30-tych XX wieku przeprowadził gruntowną modernizację pałacu.

Budynek przetrwał wojenne lata oraz dziejowe przemiany bez większego uszczerbku i po wojnie mieściły się w nim biura PGR-u. W 1953 roku przeprowadzono gruntowny remont obiektu i zorganizowano w nim prewentorium przeciwgruźlicze. W 1970 roku nastąpiło nastąpiło przekształcenie założenia na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Machowinko jest położone 10 km na wschód od Ustki, przy lokalnej drodze do miejscowości Objazda. Pałac znajduje się na początku wsi, tuż przy drodze, po jej wschodniej stronie.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna i boczna