Pałac, w stylu późnego klasycyzmu, w Małej Komorzy został zbudowany w połowie XIX wieku przez Nepomucena Janta-Połczyńskiego, który sprzedał całą posiadłość bratu Adamowi.

Pałac usytuowano na niewielkim wzniesieniu, w centrum założenia parkowego o charakterze krajobrazowym. Piętrowa, murowana i otynkowana rezydencja została wybudowana na planie prostokąta, na wysokich piwnicach, i nakryta dwuspadowym dachem pokrytym dachówką. W okresie międzywojennym przeprowadzono przebudowę dziewięcioosiowej elewacji frontowej (zachodniej). Wcześniejszy zryzalitowany portyk w elewacji frontowej tworzący dwie murowane kolumny zewnętrzne i dwa wewnętrzne metalowe słupy, zastąpiono murowanymi kolumnami, poszerzono schody i wykonano prace związane z użytkowaniem balkonu. Szczyt ryzalitu wieńczy trójkątny przyczółek, z umieszczonym na osi herbem Janta-Połczyńskich. Na osi parteru usytuowano wejście główne z dwoma oknami po bokach, zamknięte łukiem pełnym, z boniowanymi ścianami. Portyk poprzedzają szerokie schody ujęte po bokach murowaną, ażurową balustradą. Elewacja wschodnia jest ośmioosiowa, z wyjściem na piątej osi od wschodu, poprzedzona prostokątnym podestem i schodami. Sześcioosiową elewacją południową poprzedza zadaszona weranda ze schodami. Wnętrze parteru jest dwutraktowe z dawną sienią i salonem na osi, w sieni znajduje się klatka schodowa na piętro. Obecnie układ jest częściowo zatarty wcześniejszymi przebudowami. Do pałacu na osi od zachodu prowadzi aleja z kolistym podjazdem z wjazdem przed fronton.

Po podziale majątku w 1896 roku Adam Janta-Połczyński wraz z żoną Heleną przeprowadził się z dworu w Wysokiej do pałacu w Małej Komorzy. Po jego śmierci w 1901 roku do 1929 roku właścicielem była Helena Janta-Połczyńska. Następnie majątkiem zarządzał jej syn Stanisław Janta Połczyński. Ostatnimi, przedwojennymi właścicielami Małej Komorzy byli synowie Stanisława tj. Aleksander i Tomasz Janta-Połczyńscy. W trakcie działań wojennych na początku 1945 roku pałac uległ spaleniu. Od 1949 roku właścicielem majątku stał się Skarb Państwa. W 1970 roku niewłaściwie użytkowany jako obiekt mieszkalny, uległ spaleniu. W 1972 roku pałac został przejęty przez PGR Tuchola i rozpoczęto prace przy jego odbudowie. W wyniku zakończonej  przebudowy i remontu w 1975 roku pałac znacznie zatracił cechy zabytkowe. Kolejny etap remontu przeprowadzono w latach 1985-88. W następnych latach pałac pełnił funkcję ośrodka szkoleniowo-hotelowego przez PGR Tuchola. W 1993 roku obiekt został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nieużytkowany od końca lat 90-tych XX wieku do 2005 roku ulegał stopniowej destrukcji. W 1995 roku spadkobierca Tomasz Janta-Połczyński wystąpił z wnioskiem o przekazanie i przejęcie przez niego zespołu dworsko-parkowego. W marcu 1997 roku właścicielem został Artur Janta-Połczyński, syn Tomasza. W 1999 roku przeprowadzono wymianę pokrycia dachu i rozpoczęto remont  z przeznaczeniem na hotel.

Mała Komorza jest położona 7 km na północ od Tucholi. Pałac, praktycznie niedostępny, znajduje się w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w październiku 2019 roku.

  • Brama wjazdowa

  • Widok od bramy wjazdowej

  • Elewacja frontowa

  • Kartusz herbowy