Pierwszy kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Marszewie został zbudowany w XV wieku. Najstarszą częścią kościoła jest gotycka, masywna, kwadratowa wieża zbudowana w połowie XV wieku. W 1863 roku od wschodniej strony wieży wybudowano nową murowaną nawę w stylu neogotyckim. W kościele znajduje się renesansowa ambona z początku XVII wieku z figurami ewangelistów oraz barokowy ołtarz z XVIII wieku. Niegdyś kościół był otoczony cmentarzem. Do drugiej wojny światowej w kościele znajdowały się trzy zabytkowe dzwony z reliefami, pasją i symbolami ewangelistów. Na jednym z nich znajdowała się data „1521”.

Marszewo jest położone 20 km na północny-wschód od Darłowa, 2,5 km na północ od drogi nr 203 do Ustki. Kościół znajduje się tuż przy drodze.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.