Murowany zamek w Mielcu został zbudowany prawdopodobnie w XV wieku przez ród Grzymalitów-Mieleckich. Warownię wzniesiono na naturalnym półwyspie oblanym z trzech stron wodami Wisłoki, a od strony wschodniej odciętym głęboką nawodnioną fosą. Nie znamy dokładnego rozplanowania obiektu. Wiadomo jedynie, że posiadał trzy budynki mieszkalne oraz trzy wieże, z których jedna mieściła kaplicę. W XVI wieku warownię przebudowano. Zniszczona prawdopodobnie w czasie wojen szwedzkich w XVII wieku została opuszczona i nieodbudowana popadła w ruinę, którą następnie rozebrano. W 1873 roku w czasie budowy drogi w kierunku Radomyśla zniszczono zachodnią część zamkowego wzniesienia.

         Ostatni właściciel tego terenu podzieliwszy go na działki sprzedał pod zabudowę. Obecnie na terenie zamku znajdują się domy jednorodzinne i pałacyk Oborskich wzniesiony w 1905 roku., w którym obecnie ma siedzibę muzeum miejskie.

         Mielec jest położony 45 km na północny-wschód od Tarnowa, przy drodze nr 984 do Tarnobrzegu. Pałac znajduje się przy ulicy Legionów 73. 

         Zdjęcia wykonano w lutym 2010 roku

  • Wejście do pałacyku

  • Pałacyk Oborowskich

  • Pałacyk Oborowskich

  • Elewacja tylna

  • Elewacja boczna

  • Elewacja boczna

  • Wejście parkowe

  • Wejście parkowe

  • Kartusz herbowy nad wejściem