Budowę kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mońkach rozpoczęta w 1916 roku, a parafię erygowano w roku 1920. Neorenesansowa świątynia została wzniesiona według projektu Stefana Szyllera. W dniu 13 czerwca 1931 roku kościół został konsekrowany przez arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. Pod koniec II wojny światowej w roku 1944 wycofujące się wojska niemieckie zburzyły kościół.

W roku 1957 uzyskano zgodę na odbudowę świątyni według zachowanych przedwojennych planów na pozostałych niezniszczonych kamiennych fundamentach. Mury odbudowanego kościoła zostały poświęcone w dniu 9 września 1960 roku. Wykończenie wnętrza trwało do roku 1966. W dniu 12 czerwca 1966 roku konsekracji odbudowanej świątyni dokonał biskup Władysław Suszyński.

Kościół jest budowlą orientowaną, zbudowaną na planie krzyża Łacińskiego o trójnawowym, bazylikowym, dwuprzęsłowym korpusie z wydzielonym transeptem. Ramiona transeptu zakończone są kaplicami. Nawy boczne zakończone kwadratowymi przedsionkami, pomiędzy którymi umieszczona jest sześciokondygnacyjna wieża – dzwonnica, z wnęką od frontu na wysokości drugiej kondygnacji, w której umieszczona jest mozaika Matki Boskiej Częstochowskiej. Na osi naw bocznych znajdują się ołtarze. Dach jest pokryty blachą ocynkowaną, nad nawą główną dwuspadowy, a nad nawami bocznymi jednospadowy z naczółkami. Wokół prezbiterium rozciąga się ambit. Kościół znajduje się w centrum miasta, po zachodniej stronie drogi nr 65, przy ul Kolbego 1.

Mońki są położone 13 km na północny-zachód od Knyszyna, przy drodze nr 65 do Grajewa.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Fasada

  • Mozaika nad wejściem

  • Nawa główna

  • Ołtarz boczny

  • Kopuła

  • Ołtarz główny

  • Kaplica pw. św. Kazimierza