Pierwszy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Narwi ufundował król Zygmunt Stary w 1528 roku. Do dziś z pierwotnego kościoła przetrwały jedynie dwa obrazy malowane na desce, przedstawiające sceny Ukrzyżowania, datowane na II połowę XVI wieku oraz obraz Matki Boskiej Hodigitri z XVII wieku. Obecny, drewniany kościół został wybudowany w latach 1738-48, prawdopodobnie na zlecenie Jana Klemensa Branickiego. Przy kościele znajduje się drewniana plebania oraz dzwonnica. Orientowana, trójnawowa świątynia jest konstrukcją zrębową,  zbudowaną w stylu barokowym w formie bazyliki. Nawy boczne są niższe od części głównej. Prezbiterium, mniejsze od nawy nie wyodrębnione z bryły nawy z zakrystią i skarbczykiem wydzielonymi w nawach bocznych. Fasada frontowa poprzedzona kruchtą jest dwuwieżowa z trójkątnym szczytem pośrodku. Wieże zwieńczono blaszanymi hełmami. Na jednokalenicowym dachu usytuowano wieżyczkę na sygnaturkę, zwieńczoną blaszanym hełmem. Wnętrze podzielono na trzy części trzema parami słupów z arkadami. Nawa i prezbiterium zostały nakryte stropami o przekroju koszowym, zaś nawy boczne stropem płaskim. Chór został wsparty na sześciu słupach z parapetem z ukośnymi odcinkami bocznymi i prospektem organowym z XVIII wieku. Do zachowanych zabytków ruchomych należą m.in. dwa obrazy namalowane na desce przedstawiające sceny Ukrzyżowania pochodzące zapewne z II połowy XVI wieku oraz obraz Matki Boskiej Hodigitri pochodzący z XVII stulecia. Zapewne z XVI stulecia pochodzi piaskowcowa nagrobna tablica, na której jest ukazany rycerz lub myśliwy podparty o włócznię, przy którego nodze siedzi pies. Jest ona umieszczona przy zewnętrznym murze prezbiterium. Od 1905 roku w ołtarzu znajduje się figura św. Stanisława Biskupa. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w  1920 roku świątynia została uszkodzona przez pociski. Historia powtórzyła się podczas II wojny światowej w 1944 roku, gdy budowlę uszkodził ostrzał artyleryjski. Pierwsze, niezbędne prace remontowe zostały wykonane dzięki staraniom księdza Stanisława Łukaszewicza, ówczesnego proboszcza. W 2011 roku, dzięki staraniom proboszcza księdza prałata Zbigniewa Niemyjskiego – cały dach świątyni otrzymał pokrycie w postaci blachy miedzianej.  Kościół pw. WNMP w Narwi jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w regionie.

Budowę cerkwi Podwyższenia Krzyża Pańskiego rozpoczęto w 1881 roku, na miejscu starszego założenia. Świątynię 9 maja 1885 roku. Starszą cerkiew przeniesiono na miejscowy cmentarz, na miejsce starej kaplicy, i ponownie wyświęcono, nadając wezwanie Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Nowa cerkiew jest budowlą drewnianą, orientowaną, zbudowaną na planie krzyża łacińskiego, na fundamencie kamienno-cementowym. Budynek posiada konstrukcję wieńcową, szlowaną. Szerokość transeptu jest równa szerokości nawy. Dach nad nawą jest dwuspadowy, nad pomieszczeniem ołtarzowym – trójspadowy, nad dzwonnicą – cztero-, a wyżej ośmiospadowy. Na skrzyżowaniu nawy głównej i bocznej znajduje się kopuła wsparta na bębnie, z dachem wielospadowym. Z pomieszczeniem ołtarzowym łączy się absyda i dwa pastoforia. Wejścia do obiektu – frontowe i przez nawę boczną – zdobione są portykami z sześcioma kolumnami każdy. Na początku XX wieku do budynku przekazano nowe ikony – św. Barbary, św. Jerzego, Obrazu Chrystusa Nie Ludzką Ręką Uczynionego, Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Na wyposażeniu budynku był również Ewangeliarz z 1600 roku. Trzy lata później wokół cerkwi zbudowano ozdobne murowane ogrodzenie z bramą. W 1915 prawosławni mieszkańcy Narwi udali się na bieżeństwo. W okresie międzywojennym przy cerkwi w Narwi działała parafia etatowa. 12 kwietnia 1990 pożar zniszczył wnętrze świątyni. W pożarze spłonął m.in. XVIII-wieczny wizerunek maryjny. Wnętrze cerkwi następnie odrestaurowano, wstawiając nowe ikony i ikonostas. 25 września 1994 cerkiew została konsekrowana przez metropolitę warszawskiego Bazylego. W tym samym roku w sąsiedztwie budynku wzniesiono ozdobną studnię do święcenia wody. Świątynia znajduje się przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 27.

Narew jest położona 19 km na północ od Hajnówki.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa Męczennika

  • Fasada

  • Dzwonnica

  • Kapliczka

  • Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego