Murowany zamek w Myślenicach został zbudowany najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku. Istnienie zamku potwierdza dokument z 1342 roku, który wymienia funkcjonującą tam komorę celną, w której pobierano opłaty od kupców przewożących towary drogą z Krakowa na Węgry. Od 1399 roku źródła pisane wymieniają burgrabiów zarządzających królewskim zamkiem. Nie jest pewne kto był fundatorem warowni,  być może powstała ona na polecenie króla Kazimierza Wielkiego.

         Na podstawie przeprowadzonych badań można założyć że główny element założenia stanowiła wolno stojąca cylindryczna wieża, zbudowana z miejscowego piaskowca. Jej podstawa miała średnicę 10,2 metra, a jej wnętrze 2,5 metra. Grubość murów fundamentowych dochodziła do 4,3 metra. Wzniesiono ją we wschodniej części cypla (ok. 50 x 60 metrów), odciętego od płaskowyżu dwoma głębokimi rowami i usypanym między nimi ziemnym wałem. Pozostałe zabudowania warowni były prawdopodobnie drewniane, bowiem w czasie wykopalisk nie natrafiono na murowane pozostałości. Przypuszcza się że całość otoczona była drewnianym częstokołem.

         Trudno też jednoznacznie określić, kiedy warownia przestała funkcjonować. Prawdopodobnie nastąpiło to w połowie XV wieku.  Według niektórych źródeł wieża miała być siedzibą rycerzy rabusiów, napadających na przejeżdżających kupców. Z tego też powodu w połowie XV wieku wysadzono ją w powietrze. Inne źródła podają, że budowlę zburzyli w wieku XIX poszukiwacze skarbów. Do dziś zachowały ruiny murowanej wieży znajdujące się u podnóża wzgórza Uklejna (677 m n.p.m.), w letniskowej dzielnicy Zarabie na prawym brzegu rzeki Raby. Do podnóża góry należy dojechać ulicą Zamkową.

         W połowie XVI wieku Spytek Wawrzyniec Jordan, dziedziczny właściciel wójtostwa w Myślenicach, wzniósł nowy zamek w obrębie miasta. Była to podpiwniczona, trzykondygnacyjna budowla otoczona fosą oraz parkanem. Nowa rezydencja była już opuszczona w 1762 roku, a w 1893 roku całkowicie zniwelowano jej resztki.

         Myślenice są położone 25 km na południe od Krakowa, przy drodze nr 7 do Zakopanego.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2014 roku.

 • Relikty założenia

 • Relikty założenia

 • Relikty założenia

 • Relikty założenia

 • Relikty cysterny

 • Relikty założenia

 • Relikty założenia

 • Relikty założenia

 • Relikty założenia

 • Relikty założenia

 • Relikty fosy