Pierwotny zamek w Niemodlinie został wzniesiony na początku XIV wieku z fundacji księcia Bolka opolskiego. W pierwsze fazie budowy powstała prostokątna, bezprzyporowa wieża mieszkalna o wymiarach 4,75 x 9 m, wkrótce zastąpiona przez o wiele potężniejszą (11 x 12,3), także mieszkalną wieżę, która była dodatkowo otoczona fosą. W 1382 roku, w czasie wojen husyckich warownia uległa zniszczeniu i następnie przeszła w ręce rodów rycerskich, które go odbudowały i rozbudowały. Powstały wtedy mury obwodowe wzmocnione przyporami,tworzące czworobok o wymiarach 33,7 x 40,5 m, a następnie południowo-zachodnie skrzydło mieszkalne. W 1552 roku zamek został zniszczony przez pożar. W 1581 roku cesarz Rudolf II sprzedał warownię Pucklerom, którzy od 1589 roku rozpoczęli renesansową przebudowę, zatrudniając dwóch mistrzów: Jakuba Westphala i Jana Czerrema. Po Pucklerach przebudowę kontynuowała rodzina von Promnitzów. Prace trwały do 1619 roku, kiedy wzniesiono kaplicę zamkową. Powstała wtedy prostokątna rezydencja o powierzchni około 1700 m kwadratowych. Główny dom zamkowy dostawiony do muru południowo-zachodniego posiadał trzy kondygnacje, a w jego wschodnim narożu mieściła się kaplica. Resztę dziedzińca zajmowały budynki drewniane. Podczas wojny trzydziestoletniej rezydencja została ponownie zniszczona i odbudowano ją w stylu manierystyczno-barokowym, gdy właścicielem był hrabia Jan II Nepomuk. Otrzymała wówczas trzy skrzydła pałacowe i ciąg otwartych krużganków od południowego-wschodu. W osi elewacji frontowej wzniesiono wysuniętą wieżę bramną, dołem czworoboczną, przechodzącą w ośmioboczną, zwieńczoną barokowym hełmem. Następne przebudowy w XVIII i XIX wieku zatarły pierwotną koncepcję przestrzenną założenia a na miejscu krużganków powstało skrzydło zamykające dziedziniec. Ostatnim właścicielem zamku, do 1945 roku był hrabia Fryderyk Leopold von Praschma.

         Po II wojnie światowej w zamku miały siedzibę urzędy państwowe i szkoły, a następnie stał pusty i niszczał przez kilkanaście lat. W 1990 roku zniszczona i rozszabrowana rezydencja staje się własnością prywatnego inwestora, który częściowo ją wyremontował, lecz po upadku firmy musiał się jej pozbyć. Od 2006 roku zamek ma nowego inwestora. Obecnie jest to czworoboczna budowla pałacowa z wewnętrznym dziedzińcem otoczonym z trzech stron krużgankami i wysuniętą wieżą bramną poprzedzoną mostem ozdobionym rzeźbami. Do zamku z ulicy prowadzi osiemnastowieczny budynek bramny, za którym rozciąga się dziedziniec gospodarczy. W 2009 roku zamek przejęła Fundacja Zamku Książąt Niemodlińskich, której głównym celem jest przywrócenie świetności Zamkowi w Niemodlinie. Od kwietnia 2014 roku niemodliński zamek ma nowego właściciela. Został nim obywatel Włoch Paolo Berti de Ravignani. Interesował się obiektem już od 2012 roku. Nowy właściciel poinformował, że ponownie właścicielem zamku stała się rodzina arystokratyczna. Obiekt będzie zabezpieczony i powoli remontowany. Włoch będzie chciał się spotkać z władzami Niemodlina i porozmawiać o formach udostępniania obiektu mieszkańcom oraz turystom. Życie napisało kolejny rozdział historii zamku w Niemodlinie. Włoski arystokrata Paolo Berti de Ravignani, który kupił zabytek na początku 2014 roku, teraz odsprzedał go jednej z łódzkich firm.

         Niemodlin jest położony ok. 23 km na zachód od Opola, przy drodze nr 46 do Nysy. Zamek znajduje się w centrum miasta po prawej stronie drogi.

         Zdjęcia wykonano w marcu 2008 roku.

 • Brama wjazdowa

 • Skrzydło południowo-zachodnie

 • Skrzydło południowo-zachodnie

 • Skrzydło południowo-zachodnie

 • Skrzydło południowo-zachodnie

 • Skrzydło południowo-wschodnie

 • Skrzydło południowo-wschodnie

 • Skrzydło południowo-wschodnie

 • Skrzydło południowo-wschodnie

 • Skrzydło północno-wschodnie

 • Skrzydło północno-wschodnie

 • Budynek podzamcza

 • Skrzydło południowo-zachodnie

 • Wejście

 • Hełm wieży bramnej