Zamek Ogrodzieniec został wzniesiony na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, górze Janowskiego ( 504 m n.p.m.). Nie wiadomo kto był fundatorem pierwotnej warowni, najprawdopodobniej Kazimierz Wielki, który nadał ją dożywotnio Przedborowi z Brzezia. W 1386 roku, król Władysław Jagiełło nadał prawem dziedzicznym zamek z przyległymi włościami, cześnikowi krakowskiemu, Włodkowi z Charbinowic herbu Sulima. Pierwotny zamek zajmował szczyt góry i składał się z murowanej, trzykondygnacyjnej wieży oraz domu mieszkalnego wzniesionego na południowej skale. Wjazd na dziedziniec znajdował się w części południowo-wschodniej, a od strony północno-zachodniej istniał mur lub wał ziemny. W 1470 roku zamek od Sulimów kupili Salomonowie, a po nich kolejno Rzeszowscy, Pileccy i Chełmscy. Po Chełmskich zamek przeszedł w ręce krakowskiej rodziny Bonerów, Którzy przeprowadzili wielką, renesansową  rozbudowę średniowiecznej warowni. Miała ona miejsce w latach 1532-47 za czasów Seweryna Bonera, a którą kontynuował jego syn Stanisław.

         Wzniesiono wówczas skrzydło północne i powiększono południowe, wzmacniając je dwiema wieżami. W miejscu dawnego wjazdu wzniesiono trzecią wieżę, w której umieszczono bramę poprzedzoną mostem zwodzonym. Wzniesiono również skrzydło zachodnie, zamykające główny dziedziniec, oraz od południa budynek zwany Kurzą Nogą. W 1587 roku warownię opanował arcyksiążę Maksymilian Habsburg, pretendent do korony polskiej. Po Bonerach właścicielem zamku został Mikołaj Ligęza, a następnie Firlejowie, którzy w połowie XVII wieku nadali mu barokowy wystrój. W czasie „potopu” fortalicję zdobyli Szwedzi, a uszkodzony zamek wyremontował kolejny właściciel Stanisław Warszycki. On też otoczył podzamcze murem obronnym z bramą i mostem zwodzonym. W 1702 roku warownia znacznie ucierpiała po pożarze wznieconym przez wojska szwedzkie Karola XII. Od tego czasu zamek popadał z wolna w ruinę i na początku XIX wieku zaczęto rozbierać jego mury. Prace konserwatorskie rozpoczęto w roku 1959 i trwały one do 1973 roku. Obecnie warownia zachowana w formie trwałej ruiny jest udostępniona do zwiedzania.

         Warownia znajduje się we wsi Podzamcze, które jest położone 13 km na wschód od Zawiercia, 3 km za miejscowością Ogrodzieniec. Zamek góruje nad całą okolicą.

         Zdjęcia wykonano w sierpniu 2004 roku.

 • Wjazd na zamek górny

 • Zamek górny

 • Wieża bramna

 • Zamek górny

 • Zamek górny - dziedziniec

 • Baszta południowa

 • Skałki południowe

 • Zamek górny

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie

 • Zamek górny

 • Skrzydło północne