Budowa zamku piastowskiego na Ostrówku w Opolu została rozpoczęta w 1218 roku z fundacji księcia Kazimierza I. Murowaną warownię wzniesiono na miejscu istniejącego grodu, który przeniesiono na prawy brzeg Odry. Budowę kontynuowali potomkowie księcia, syn Władysław I, a następnie wnuk Bolesław I, który wzniósł główny dom zamkowy. Około 1300 roku zbudowano okrągłą wieżę o wysokości około 35 metrów, znaną dzisiaj jako „wieża piastowska”. Pierwotny zamek (jeden z najstarszych zamków murowanych w ówczesnej Polsce) składał się z wielobocznego narysu ceglanych murów obwodowych, wzniesionych na miejscu drewniano-ziemnych wałów grodu, wysuniętej z obwodu murów czworobocznej wieży ulokowanej od północy, wolno stojącego budynku o wymiarach 12 x 15 metrów w południowo-zachodnim narożu założenia i głównego domu zamkowego, wzniesionego wzdłuż muru zachodniego, oraz okrągłej „wieży piastowskiej”. Na przełomie XIV i XV wieku przy murach obwodowych, południowych i zachodnich dobudowano kolejne budynki.

         Zamek był siedzibą Piastów opolskich do śmierci ostatniego przedstawiciela rodu Jana II Dobrego w 1532 roku. W latach 1557-66 z inicjatywy Jana Oppersdorfa przebudowano skrzydła wschodnie i południowe. W 1655 roku schronił się tutaj przed „potopem” szwedzkim król Jan II Kazimierz Waza. Niestety w 1615 roku zamek został zniszczony przez pożar, a następne 2 kolejne pożary w latach 1737 i 1739 dopełniły dzieła zniszczenia. W latach 1838-55 rozebrano część murów, zasypano fosę i zniwelowano wały. W połowie XIX wieku pozostałe budynki wyremontowano na siedzibę rejencji opolskiej. W latach 1904-06 wzniesiono od południowego-zachodu trzypiętrowe skrzydło w stylu neorenesansowym. W latach 1928-1930 rozpoczęto planową rozbiórkę zamku, z którego pozostała „Wieża Piastowska”. Na gruzach obiektu zbudowano nową siedzibę rejencji, obecnie Urząd Wojewódzki. Po wojnie w 1957 roku przebudowano zwieńczenie wieży piastowskiej, zastępując cynkowy stożek murowaną iglicą z wykutym w żelazie orłem piastowskim.

         Opole jest stolicą województwa opolskiego i jest położone 80 km na południowy-wschód od Wrocławia, przy drodze nr 94 do Strzelc Opolskich. Ocalała wieża stoi w centrum miasta obok amfiteatru opolskiego

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2011 roku.

  • Wieża Piastowska

  • Wieża Piastowska

  • Podnóże wieży

  • Wieża Piastowska

  • Wieża Piastowska

  • Wieża Piastowska

  • Wieża Piastowska

  • Wejście do wieży