Brak badań archeologicznych, oraz skąpy zasób ówczesnych przekazów pisanych utrudnia kto i kiedy wybudował zamek w Orłowie Murowanym. Przypuszcza się że mogła to być rodzina Trojanów, która była właścicielem majątku od 1419 roku aż do XVII wieku. Założenie składało się z dwóch członów: właściwego zamku i przylegającego od północy przedzamcza. Zamek właściwy został zbudowany na północnej krawędzi skarpy nad rzeczką Wolicą, dopływem Wieprza. Wzniesiono go na planie kwadratu o boku około 40 m. Składał się z dziedzińca otoczonego z czterech stron budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Przedzamcze o wymiarach 40 x 50 m oddzielone od zamku przekopem nad którym przerzucono most. Brama wjazdowa znajdowała się na osi kurtyny północnej. Całość otaczała fosa wypełniona wodą, a dodatkowo od północy znajdował się wał ziemny z małymi ziemnymi bastionami.

         Od XVII wieku właściciele Orłowa zmieniali się dosyć często. Posiadali go m.in. Średzińscy, Samborzeccy, Skomorowscy, Zamoyscy, Sarbiewscy, Kowalkowscy i Kiccy. Ostatecznie rezydencja została opuszczona około połowy XIX wieku i wkrótce popadła w całkowitą ruinę. Obecnie ruiny są w rękach prywatnych. Na miejscu dawnego podzamcza znajdują się zabudowania gospodarstwa rolnego, a z zamku właściwego zachowały się ceglane przypory od strony południowej.

         Orłów Murowany jest położony 25 km na północ od Zamościa i 8 km na południe od Krasnegostawu. Z drogi nr 17 należy skręcić ok. 3 km za Izbicą w prawo, a następnie w centrum Orłowa w lewo i po przejechaniu nad Wolicą ok 1 km po prawej stronie w kępie drzew 100 m od drogi znajdują się ruiny.

         Zdjęcia wykonano w marcu 2005 roku.

  • W tej kępie drzew znajdują się ruiny

  • Przypora zamkowa

  • Przypora zamkowa

  • Przypora zamkowa

  • Przypora zamkowa

  • Przypora zamkowa