Pierwotny zamek w Osiecznej powstał przed rokiem 1472 z fundacji Borków, którzy byli właścicielami włości do 1512 roku. Pierwotny zamek składał się z czworobocznego narysu murów o wymiarach 24,9 x 25,5 m i drewnianej zabudowy. Następnie do 1592 roku majątek znajduje się w rękach Górków. Po Górkach właścicielami zostają Czarnkowscy herbu Nałęcz, którzy dokonali pierwszej poważnej rozbudowy średniowiecznej warowni. Powstały wtedy trzy skrzydła, zachodnie, północne i wschodnie, oraz czworoboczna wieża w narożniku północno-wschodnim. Później zamkiem władali Przyjemscy, a po nich Opalińscy, z których Jan z Bnina Opaliński rozbudował rezydencję po pożarze w 1665 roku. Po Opalińskich zamek należy do Gajewskich i Skórzewskich, a od roku 1793 do rodzin niemieckich.

         Ostateczne przekształcenie zamku, który należał wówczas do rodziny Heydrbrantów, nastąpiło u schyłku XIX wieku i w latach 1908-11 kiedy to przebudowano go na nowoczesny pałac. Obecnie jest to trójskrzydłowe, otwarte od wschodu założenie pałacowe, w którym nie są widoczne mury średniowieczne. W zamku-pałacu mieści się Szpital Rehabilitacyjno Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży. 

         Osieczna jest położona 10 km na północny-wschód od Leszna przy drodze nr 432. Zamek-pałac znajduje się na południe od centrum, nad brzegiem Jeziora Łoniewskiego.

         Zdjęcia wykonano w czerwcu 2005 roku.

 • Brama wjazdowa

 • Brama wjazdowa

 • Skrzydło północne a w głębi dziedziniec

 • Kartusz herbowy

 • Kartusz herbowy

 • Skrzydło południowe

 • Dziedziniec

 • Wejście z dziedzińca

 • Skrzydło południowe

 • Wieża w skrzydle południowym

 • Skrzydło zachodnie

 • Skrzydło zachodnie