Pierwotny zamek w Ossolinie został wzniesiony prawdopodobnie w XIV wieku, lecz późniejsza rozbudowa całkowicie zatarła jego ślady. Nowy zamek słynny ze swego bogactwa został wzniesiony około 1633 roku przez Jerzego Ossolińskiego, późniejszego wojewodę sandomierskiego i kanclerza koronnego. Zamek został zbudowany na lessowym cyplu, oddzielonym głębokim wąwozem od płaskowyżu. Rezydencję wzniesiono z kamienia na planie czworoboku w stylu renesansowym. Tworzyły go cztery skrzydła mieszkalne o trzech kondygnacjach, otaczające dziedziniec. W jednym z narożników stała cylindryczna wieża, mieszcząca w swym wnętrzu m.in. kaplicę. Zamek był otoczony murem obwodowym, wzniesionym na krawędziach cypla. Prawdopodobnie w skład systemu fortyfikacyjnego wchodziły również bastiony. Dojazd do zamku prowadził przez jednoprzęsłowy, arkadowy most przerzucony nad wąwozem. Po drugiej stronie wąwozu znajdowało się przedzamcze, również otoczone murem obwodowym.

         Ossolin był w posiadaniu rodziny Ossolińskich aż do 1780 roku, od kiedy to stał się własnością Ledóchowskich. Kres funkcjonowania rezydencji, której nie zniszczył najazd Szwedów, położył sam właściciel, Antoni Ledóchowski. Mimo sprzeciwu rodziny kazał w 1816 roku wysadzić go w powietrze. Zrobiono to tak skutecznie że do dziś zachowały się jedynie: jedna arkada mostu, fragment bramy wjazdowej i resztki fundamentów ukryte w bujnej roślinności porastającej cypel.

         Ossolin jest położony ok 15 km na południe od Opatowa. Jadąc z Opatowa drogą nr 371 w kierunku Rzeszowa, w miejscowości Goźlice należy skręcić w lewo, w lokalną drogę i po około 4 km dojedziemy do ruin, które znajdują się przed wsią.

         Zdjęcia wykonano w maju 2008 roku.

  • Zachowana arkada mostu

  • Zachowana arkada mostu

  • Przyczółek arkady

  • Zachowana arkada mostu

  • Zachowana arkada mostu

  • Przyczółek arkady

  • Wzgórze zamkowe z arkadą