Barokowy dwór obronny w Podzamczu Chęcińskim został wzniesiony na początku XVII wieku przez starostę chęcińskiego, Jana Branickiego. Po spustoszeniu zamku chęcińskiego przez Szwedów w czasie „Potopu” starosta Stefan Bidziński oficjalnie przeniósł starostwo chęcińskie do Podzamcza i rozbudował tutejszą siedzibę o budynek zwany oficyną. Od 1685 roku właścicielem był Stefan Marchocki, a następnie Stefan Bidziński (syn wcześniejszego starosty o tym samym nazwisku). Na początku XVIII wieku, w związku z odbudową Chęcin, starosta opuścił podzamcze, a sam dwór pełnił już tylko rolę folwarku. Fosy zamieniono na stawy, a w XIX wieku przebudowano dwór na spichlerz skuwając większość elementów wystroju barokowego. W latach 20-tych XX wieku przekazano budynki jako siedzibę szkoły rolnicze, wtedy też przebudowano dwór i oficynę i dobudowano dwa łączniki między głównym budynkiem dworu a sąsiednimi budowlami.

         Do dziś zachował się wczesnobarokowy, piętrowy budynek dworu o wymiarach 24 x 8 metrów, posiadający dwa narożne kwadratowe alkierze o bokach około 5,5 metra. W zachodnim alkierzu mieściła się kaplica. Mimo przekształceń okna na piętrze wciąż posiadają obramienia z herbem Gryf Branickich. Wejście prowadzi przez skromny marmurowy portal. Wewnątrz zachowały się komnaty ze sklepieniami kolebkowymi i kolebkowo-krzyżowymi. Oficyna także posiada dwa narożne alkierze, ale jest znacznie szersza od dworu. Łukowate przejścia pod budynkami łączącymi poszczególne człony to efekt XX-wiecznej rozbudowy. Tylko wykute w skale wejście jest oryginalne, niegdyś była tam furta. Od strony szosy zachowała się jeszcze nawodniona fosa, a właściwie staw, który z niej powstał. Kolejne prace przy dworze prowadzono w latach 1939-1944 pod nadzorem architekta Leona Kuszewskiego. Po II wojnie światowej dwór był siedzibą technikum rolniczego, a następnie dyrekcji tej szkoły. Obecnie całe założenie wygląda na opuszczone.

         Podzamcze Chęcińskie jest położone 15 km na południowy-zachód od centrum Kielc, przy drodze nr 7 do Krakowa. Z drogi nr 7 należy skręcić w lewo w Podzamczu (za Chęcinami) tuż przed światłami znajdującymi się nad przejściem dla pieszych i po przejechaniu kilkudziesięciu metrów po lewej stronie stoi dwór.

          Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

  • Widok od drogi

  • Wjazd na dziedziniec

  • Dziedziniec

  • Dziedziniec

  • Dwa alkierze

  • Wejście wykute w skale