Jak podaje Jan z Czarnkowa, budowniczym zamku w Przedeczu był Kazimierz Wielki po roku 1364. Nigdy nie przeprowadzono żadnych badań terenowych, więc możemy domniemywać, że mury zostały zbudowane z cegły na planie prostokąta, wewnątrz których stał dwukondygnacyjny, podpiwniczony dom mieszkalny. Zamek posiadał wieżę bramną wysuniętą z kurtyny zachodniej i cylindryczną basztę. W XVI wieku warownia została rozbudowana przez ówczesnego starostę, Wojciecha Korycińskiego.

         W XVIII zamek stracił swe pierwotne funkcje i został rozebrany, zachowała się tylko baszta. W XIX wieku do baszty, z której zrobiono dzwonnicę, dobudowano budynek kościoła ewangelickiego. Obecnie w budowli ma siedzibę dom kultury, biblioteka i kawiarnia. 

         Przedecz jest położony 10 km na północ od Kłodawy. Zamek znajduje się w południowo-zachodniej części miejscowości. 

         Zdjęcia wykonano w październiku 2004 roku.

  • Wieża zamkowa

  • Bryła dawnego kościoła i szczyt wieży

  • Bryła dawnego kościoła

  • Elewacja frontowa dawnego kościoła