Bazylika archikatedralna pw. NMP i Jana Chrzciciela powstała na miejscu wcześniejszej rotundy św. Mikołaja, za czasów biskupa Mikołaja Błażejowskiego (1452-74). Relikty tej budowli znajdują się obecnie pod prezbiterium dzisiejszej bazyliki. Prace budowlane trwały z przerwami do 1571 roku.

Z powodu nieustannego zagrożenia najazdami Tatarów i Wołochów świątynię ufortyfikowano, otaczając ją murem obronnym i wyposażono w armaty. W pierwszej połowie XVIII wieku biskup Aleksander Antoni Fredro rozpoczął wielki remont kościoła, który nadał mu nowy barokowy charakter. Przebudowano i otynkowano ściany zewnętrzne, wybudowano kaplicę grobową Fredrów, zmieniono fasadę świątyni gdzie wymurowano barokowy portyk. W 1732 roku zawaliło się sklepienie niszcząc częściowo wyposażenie kościoła.

Świątynię odbudowano do 1743 roku, wznosząc przy okazji wieżę-dzwonnicę, która ma obecnie 71 m wysokości i jest zwieńczona 4,5 metrowym krzyżem. Na przełomie XIX i XX wieku nastąpiła kolejna przebudowa, przywracająca  najstarszym fragmentom kościoła gotycki charakter.

Przemyśl jest położony 88 km na południowy-zachód od Rzeszowa, przy drodze nr 77 i 28, niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce(14 km). Bazylika znajduje się na stoku Góry Zamkowej przy placu Katedralnym.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Widok od ul.Katedralnej

  • Fasada

  • Elewacja południowa

  • Ołtarz główny

Nowe zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Fasada

  • Fasada i elewacja wschodnia

  • Dzwonnica

  • Nawa