Pierwotny kościół św. Piotra i Pawła w Pułtusku, został wzniesiony w 1570 roku z fundacji biskupa Andrzeja Noskowskiego. Rozbudowano go w 1583 roku, a po kolejnym pożarze miasta w 1646 roku przystąpiono do budowy nowej, obszernej, trójnawowej, do dziś istniejącej świątyni. Prace trwały dość długo: wieże ukończono dopiero w początkach XVIII wieku – w 1717 roku odbyła się konsekracja. W skład wyposażenia wchodził barokowy ołtarz główny i 10 ołtarzy bocznych, poświęconych świętym czczonym przez jezuitów, oraz kilkadziesiąt obrazów zdobiących ściany.

Kościół spłonął wraz z cały prawie wyposażeniem podczas kolejnego pożaru miasta 21.07.1875 roku, wówczas runęło sklepienie. Odbudowano go w latach 1870-80. W 1880 roku dach pokryto blachą, zakupiono dzwony, ołtarze i ławki. Argenteria zdołano uratować, lecz część ich sprzedano na koszta remontów. Obecnie w ołtarzu głównym znajduje się obraz Zwiastowania NMP (mal. W. Gerson), po bokach zaś metalowe posągi św. Piotra i św. Pawła. W kaplicy Serca Jezusowego umieszczony jest obraz pędzla M. Łubieńskiej, w lewej kaplicy obraz św. Stanisława Kostki.

Pułtusk jest położony 50 km na północ od centrum Warszawy, przy drodze nr 61 do Ostrołęki. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła znajduje się 200 m na zachód od Rynku.

Zdjęcia wykonano w maju 2012 roku.

  • Widok z tyłu

  • Elewacja północna