Ratusz miejski w Pułtusku został ufundowany przez biskupa płockiego Jakuba w 1405 roku. Dobudowana do ratusza gotycka wieża spełniała funkcje zarówno sądowniczo-penitencjarne, jak i obronne. Początkowo sięgała wysokości 15 m i zbudowana była na planie prostokąta. W ciągu XV i XVI wieku stopniowo ją podwyższano, dalsze kondygnacje stawiając na planie ośmiokąta. Zbudowano też nowy ratusz – niższy, nowocześniejszy – w stylu renesansowym zwieńczony grzebieniastą attyką. 30-metrowa już wtedy wieża zyskała kopulasty hełm z latarnią, zamówiono do niej również zegar. Podczas wojen w ciągu XVII i XVIII wieku ratusz płonął kilkakrotnie.

W 1728 roku odbudowany został z funduszu biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego. Dwutraktowy budynek okalał wieżę podkowiasto od wschodu. Wejście umieszczono od północy i osłonięto drewnianym podcieniem. Dach wieży zmieniono na ośmiospadowy, zrezygnowano z zegara. W tej formie ratusz przetrwał do końca XIX wieku. W tym czasie oprócz władz miejskich kwaterowało tu wojsko, mieścił się areszt, a nawet magazyny pułtuskich kupców. Pod koniec XIX wieku w zrujnowanym budynku zorganizowano przytułek, a od 1880 roku parter i wieżę oddano do użytku Ochotniczej Straży Ogniowej.

Po 1902 roku na miejscu dawnego budynku wzniesiono nowy, mniejszy, w stylu neogotyckim już tylko do użytku straży. Wieżę pozbawiono dachu zastępując go odkrytą platformą. Okazała się ona zupełnie niefunkcjonalna i szybko powrócono do pierwotnego pokrycia szczytu wieży. Również w tym okresie od strony północnej, na siódmej kondygnacji umieszczono zegar. W czasie II wojny światowej ratusz-remiza wraz z wieżą zostały częściowo zniszczone. W latach 1947 – 49 wyremontowano wieżę, natomiast remizę rozebrano.

W latach 1952 – 54 wzniesiono nowy budynek ratusza według projektu Tomasza Kornackiego. W wieży natomiast w 1964 roku zorganizowano Muzeum Regionalne, które mieści się tutaj do dziś (ul. Rynek 43).

Ratusz wznosi się na środku najdłuższego, brukowanego rynku w Europie (400 m). Całość otaczają kamieniczki z XVIII i XIX wieku. Na jednej z kamienic (Rynek 27) wisi tablica informująca, iż w latach 1854-64 mieszkał w niej pisarz Wiktor Gomulicki. Następna kamienica (Rynek 29), to kolejne przypomnienie słynnego lokatora, Napoleona, który w 1806 roku mieszkał w niej przez kilka dni. Na krańcach rynku z jednej strony znajduje się Dom Polonii, dawny zamek biskupów płockich, zaś z drugiej kolegiata.

Pułtusk jest położony 50 km na północ od centrum Warszawy, przy drodze nr 61 do Ostrołęki. Rynek z Ratuszem znajdują się w centrum miasta.

Zdjęcia wykonano w maju 2012 roku.

  • Widok z zamku

  • Wieża i ratusz

  • Elewacja północna

  • Widok od północy

  • Widok od południa

  • Kamienica w której mieszkał Napoleon

Nowe zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.