Zamek na górze Grodzisko (535 m n.p.m.) w Rościszowie, jest przez niektórych historyków łączony z działalnością księcia Henryka IV Probusa po 1263 roku.

Artur Boguszewicz przeprowadził tu badania archeologiczne, podczas których nie natrafiono na budowle murowane, jednak wały otaczające poszczególne części mają konstrukcję kamienno-drewniano-ziemną, a zabudowa wewnętrzna była z kamieni i drewna łączonych gliną. Powierzchnia tego założenia wynosiła 1,5 ha. Kształtem przypominał trzy owale zachodzące na siebie, z których środkowy był zamkiem głównym a dwa skrajne przedzamczami, jedno od strony północno-wschodniej, drugie od południowego-zachodu. Centralną część zamku głównego zajmuje obwiedziony fosą kopiec o średnicy około 60 metrów i wysokości około 8 metrów. Oba podzamcza mają średnicę około 70 metrów. Obronę założenia zapewniała podwójna linia wałów i wykuta w skale fosa otaczająca zarówno zamek górny jak i przedzamcza. Wały mające 10 m szerokości zbudowane były z wypełnionych gliną i kamieniami drewnianych skrzyń.

Historia zamku na Grodzisku ginie w mrokach dziejów. Archeolodzy sądzą że warownia jest typem przejściowym, między grodem a średniowiecznym zamkiem. 

Rościszów jest położony 8 km na zachód od Dzierżoniowa i 2 km na zachód od Pieszyc, przy drodze nr 383 do Walimia. Góra Grodzisko, na której stał zamek leży po lewej stronie drogi na Walim, powyżej zabudowań nr 14.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Dom nr 14 za którym znajduje się góra Drodzisko

  • Dom nr 14 za którym znajduje się góra Drodzisko