Pierwotny, murowany zamek w Sandomierzu został wzniesiony na reliktach wczesnośredniowiecznego grodu z fundacji Kazimierza Wielkiego, o czym zgodnie informują Jan z Czarnkowa i Jan Długosz. Niewiele zachowało się z tej fortalicji bowiem została ona zniszczona przez wielokrotne późniejsze przebudowy. Prawdopodobnie z budowlą kazimierzowską należy łączyć murowane relikty wolno stojącej, ośmiokątnej wieży, odsłonięte w 1981 roku w północnej części dziedzińca. Za czasów króla Zygmunta I Starego nastąpiła całkowita przebudowa założenia, która trwała w kilku etapach prawie przez cały wiek. W latach 1513-14 rozebrano stare budynki i zaczęto wznosić kolejno skrzydła mieszkalne wokół prostokątnego dziedzińca. Czworobok renesansowego zamku został ukształtowany w latach 1564-65. Przedłużone skrzydło zachodnie zakończono narożną wieżą, a następnie wzniesiono północny mur z nową, narożną bramą. Prace wykończeniowe trwały jeszcze w końcu XVI wieku i na początku następnego stulecia.

         W czasie „potopu” zamek został zdobyty przez Szwedów, którzy wycofując się wysadzili go w powietrze. Wybuch zniszczył skrzydła wschodnie i południowe. Najmniej ucierpiało skrzydło zachodnie, które zostało odbudowane w latach 1680-88 na polecenie króla Jana III Sobieskiego. Powstał wówczas wolno stojący pałac, który z niewielkimi zmianami przetrwał do dnia dzisiejszego. Kolejne zniszczenia zamku przyniosły lata konfederacji barskiej. Po trzecim rozbiorze Polski zamek został wyremontowany przez Austriaków z przeznaczeniem na sąd i więzienie. W 1894 roku przeprowadzono rozbudowę więzienia. Dostawiono wówczas do muru południowego i wschodniego nowe skrzydła mieszczące cele, a od północy powstał budynek mieszkalny dla personelu. Drugą wojnę światową zamek przetrwał w dobrym stanie, a likwidacja więzienia nastąpiła dopiero w 1959 roku, kiedy to po generalnym remoncie budynek przeznaczono na muzeum.

         Sandomierz jest położony na lewym brzegu Wisły, 150 km na północny-wschód od Krakowa, 75 km na północ od Rzeszowa i 90 km na południe od Radomia. Zamek znajduje się na wysokiej skarpie wiślanej, w południowej części miasta, tuż przy obwodnicy.

         Zdjęcia wykonano w maju 2008 roku.

 • Widok od północnego-wschodu

 • Dawny dziedziniec i elewacja wschodnia

 • Dawny dziedziniec i elewacja wschodnia

 • Kartusz z herbem Polski

 • Studnia na dziedzińcu i relikt baszty

 • Narożnik południowy

 • Widok od północy

 • Elewacja zachodnia

 • Elewacja zachodnia

 • Narożnik północno-zachodni

 • Renesansowe okna

 • Narożnik południowo-wschodni