Gotycki zamek w Sanoku został zbudowany w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego, na wzgórzu o wysokości 317 m n.p.m. położonym we wschodniej części miasta nad doliną Sanu. Nie znamy dokładnego rozplanowania pierwotnego założenia, cały czas trwają prace archeologiczne, które z pewnością to ustalą. W XVI wieku przeprowadzono na zamku prace murarskie przez starostów Stanisława Pileckiego i Mikołaja Wolskiego. Po tych pracach inwentarz określa zamek jako gmach zbudowany od nowa. Zamek po przebudowie składał się z dwóch bram, zwodzonego mostu, budynku głównego, do którego przylegały: spichlerz, zbrojownia, kuchnia, łaźnia i browar. Jeszcze w XVI wieku warownia została rozbudowana przez starostę Mikołaja Cikowskiego. Została wówczas wzniesiona baszta i nowe skrzydło.

         Już na początku XVII wieku zamek wymagał napraw, a w roku 1636 część zabudowań osunęła się do Sanu. W 1799 roku rozebrano zrujnowane zabudowania, pozostawiono jedynie budynek główny, który po przeprowadzonych remontach mieści obecnie Muzeum Historyczne.

         Sanok jest położony 70 km na południe od Rzeszowa. Zamek znajduje się we wschodniej części miasta, na wzgórzu ponad Sanem.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

  • Widok od Sanu

  • Elewacja frontowa

  • Wykopaliska archeologiczne

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Renesansowe okna

  • Relikt baszty

  • Wykopaliska archeologiczne

  • Nowe zdjęcie wykonane w sierpniy 2017 roku.