Parafia w Sarnakach została założona w 1430 roku, a pierwszy drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika ufundował przypuszczalnie ówczesny dziedzic wsi Piotr Sarnacki. W czasie „potopu szwedzkiego” w 1657 roku kościół został ograbiony przez Kozaków. Od czasów „potopu szwedzkiego” i klęsk, które nawiedziły Podlasie na przełomie XVII i XVIII wieku, zaczął rozpowszechniać się kult obrazu Matki Bożej znajdujący się w miejscowym kościele.

Obecny, drewniany kościół ufundował w 1816 roku Stanisław hr. Ossoliński, starosta sulejowski. Niezbyt starannie postawiony kościół był kilkakrotnie gruntownie przebudowywany: w 1873 roku, w latach 1880-86, po zawaleniu się 6 sierpnia 1880 roku jednego z bocznych filarów, a także w latach 1904-05. W 1885 roku wymieniono wieżyczkę na kościele, staraniem proboszcza ks. Edwarda Podbielskiego. Drewniana świątynia jest trzynawową budowlą, wzniesioną na planie prostokąta, na wysokiej podmurówce, nakrytą dwuspadowym blaszanym dachem z sygnaturką na kalenicy. Ściany kościoła pomalowane na zielono, zostały oszalowane pionowo. Na placu przykościelnym, naprzeciw wejścia do kościoła znajduje się murowana dzwonnica – brama, wzniesiona z cegły w 1871 roku staraniem proboszcza ks. Adama Sadowskiego. Obecnie kościół jest nieużytkowany.

W pobliżu starego kościoła wzniesiono nową, murowaną świątynię w stylu renesansu wileńskiego, staraniem ks. prał. dr. Andrzeja Jakubowicza. Prace budowlane przy wznoszeniu fundamentów rozpoczęto 11 września 2012 roku, a konsekrowano 10 października 2020 roku.

Sarnaki są położone 13 km na południe od Siemiatycz, przy drodze nr 19 do Łosic. Kościoły znajdują się w centrum miejscowości.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika

  • Dzwonnica

  • Jeden z dzwonów

  • Nowy kościół

  • Prezbiterium

  • Prospekt organowy

  • Cerkiew w Sarnakach