Pierwotny zamek w Siewierzu wznieśli książęta śląscy w pierwszej połowie XIV wieku. W latach 1337-1443 był on jedną z głównych siedzib książąt cieszyńskich i świdnicko-jaworskich.

         W 1443 roku biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki kupił Księstwo Siewierskie od księcia cieszyńskiego Wacława I. W latach 1433-1790 Księstwo Siewierskie było niezależne od Polski z własnym sejmem, prawem, wojskiem, mennicą a kolejni biskupi rządzili więc w Siewierzu nie jako biskupi, lecz jako świeccy książęta (w oparciu o prawo świeckie, a nie kościelne). Zamek powstał na sztucznym wzniesieniu wśród podmokłych łąk prawego brzegu Czarnej Przemszy, na miejscu wcześniejszego grodu. Na dziedzińcu wzniesiono cylindryczną wieżę otoczoną murem obwodowym z bramą wjazdową od strony południowej. Około roku 1518 zbudowano nową wieżę bramną od strony północnej. W latach 30-tych XVI wieku rozebrano cylindryczną wieżę, a pozyskany materiał użyto do wzniesienia południowego i zachodniego skrzydła. Budowla uzyskała wtedy kształt renesansowej rezydencji. W 1575 roku biskup Franciszek Krasiński otoczył zamek dodatkowym murem, a międzymurze zasypano ziemią, tworząc taras dla artylerii, a także bramę wjazdową wzmocniono barbakanem.

         W XVII wieku zamek zaczął podupadać. Po zniszczeniach wojennych podjęto próbę restauracji budowli, lecz nie zahamowano jej powolnego upadku. Ostatnim rezydentem na zamku był biskup Feliks Paweł Turski, który opuścił ostatecznie zrujnowaną siedzibę w 1800 roku. W latach 50-tych i 70-tych XX wieku podjęto prace zabezpieczające. Kolejne prace zabezpieczające wykonano w latach 1998-2002. Obecnie zamek stoi jako trwała ruina. 29.08.2007 roku ruszyły prace przy konserwacji wieży, które będą ukończone w listopadzie, natomiast w przyszłym roku ruszą prace przy pozostałych murach zamku. W przyszłości ma nastąpić odbudowa mostu zwodzonego. Miejmy nadzieję że już niedługo będzie on otwarty dla zwiedzających jako trwała ruina. Siewierz jest położony 30 km na północ od Katowic przy drodze nr 1 do Częstochowy.

         Ruiny zamku znajdują się na południowy-wschód od centrum.

         Zdjęcia wykonano w październiku 2004 roku.

  • Widok od północy

  • Barbakan i wieża bramna

  • Wieża bramna

  • Elewacja południowa

  • Elewacja zachodnia

  • Elewacja wschodnia