Drewniano-murowany kościół św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej został zbudowany w XVI wieku, z fundacji ówczesnego właściciela wsi Prokopa Pieniążka. Według miejscowej legendy fundator zginął na budowie, co znacznie wydłużyło prace. Ostatecznie świątynia została konsekrowana w 1585 roku. Pierwotnie świątynia w całości była drewniana, z czasem część konstrukcji uległa znacznemu osłabieniu i konieczna była rozbiórka. Zniszczone fragmenty (prezbiterium i zakrystię) wymurowano. W miarę upływu czasu konieczne było podejmowanie dalszych prac konserwatorskich: w 1787 roku rozbudowano nawę i wprowadzono sklepienia pozorne a w 1838 roku dobudowano barokową wieżę. Jednonawowa świątynia o konstrukcji zrębowej z kamiennym prezbiterium i zakrystią, od południa posiada niewielką kaplicę.

Nawę przykrywa jednokalenicowy dach z wieżyczką na sygnaturkę. Góruje nad nim drewniana wieża z nadwieszona iglicą i barokowym hełmem. Wnętrze świątyni zdobi polichromia figuralna i ornamentalna, wykonana w 1958 roku przez Tadeusza Łamkowskiego. W prezbiterium stoi XVII-wieczny ołtarz barokowy, pierwotnie z późnogotyckim obrazem Matka Boża z Dzieciątkiem i św. Biskupami: Mikołajem i Stanisławem, przesłanianym przez obraz Biskup Mikołaj. Oryginalny obraz został skradziony i po odzyskaniu nie wrócił już do świątyni. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się również niewielki wizerunek św. Antoniego. W świątyni znajdują się również trzy barokowe ołtarze boczne, pochodzące z końca XVII wieku. W boku ołtarza głównego znajduje się renesansowy nagrobek fundatora kościoła, wykonany z piaskowca. Zmarły został na nim przedstawiony jako rycerz w zbroi. W kościele znajduje się również barokowa XVIII-wieczna chrzcielnica oraz XVII-wieczna renesansowa ambona. Na belce tęczowej umieszczono XIV-wieczny gotycki drewniany krucyfiks.

Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica. Kościół otacza kamienny mur, wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku z trzema niewielkimi kapliczkami z I połowy XIX wieku. Obok ogrodzenia znajduje się kilka starych nagrobków, które są pozostałością po znajdującym się tu kiedyś cmentarzu parafialnym. Obecnie po wzniesieniu i poświęceniu nowego kościoła w 1993 roku, stara świątynia stała się kościołem pomocniczym i jest rzadko wykorzystywana.

Skrzydlna jest położona około 12 km na północny-wschód od Mszany Dolnej, przy lokalnej drodze do Szczyrzyca. Kościół stoi w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w lutym 2022 roku.