Renesansowy dwór w Starym Waliszowie został zbudowany w XVIII wieku dla rodziny von Pannwitz. Pod koniec XIX wieku budowla uległa znacznej przebudowie, która zatarła cechy renesansowe.

Obecnie jest to piętrowy budynek założony na planie zbliżonym do kwadratu z neogotycką basztą flankowaną wieżyczkami i zwieńczoną krenelażem. Wejście prowadzi przez skromny renesansowy portal z inskrypcją. W części pomieszczeń dworu zachowały się sklepienia kolebkowe z lunetami. Za dworem rozciąga się niewielki park krajobrazowy.

Obecnie we dworze mieszczą się mieszkania, biblioteka i ośrodek zdrowia.

Stary Waliszów jest położony 5 km na północny-wschód od Bystrzycy Kłodzkiej. Z drogi nr 33 do Kłodzka należy skręcić w prawo i po około 3 km dojedziemy do dworu, który znajduje się po lewej stronie szosy.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2007 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Renesansowy portal

  • Sień i schody

  • Neogotycka baszta

  • Neogotycka baszta