Pierwszy dwór w miejscu dzisiejszego pałacu istniał już w 1787 roku. W kwietniu 1838 roku królewna Marianna Orańska nabyła majątek stroński od spadkobierców rodziny von Mutius. Jeszcze tego samego roku wzniesiono obecny pałac w formie prostego, „idyllicznego” pałacu letniego planowanego do wykorzystania wykorzystywanego w czasie okresowych pobytów właścicielki. Zaprojektowany był zapewne w Berlinie, w stylu neoklasycyzmu przez któregoś z architektów szkoły berlińskiej. Przy pałacu, zapewne wkrótce po jego wybudowaniu, urządzono park, który zajął miejsce dawnego folwarku. W 1845 roku stanął w nim efektowny dom myśliwski z ośmioma szczytami. W sąsiedztwie znajdowała się pstrągarnia urządzona w 1874 roku Po obydwu współcześnie nie pozostał żaden ślad.

W roku 1910 pałac został przebudowany. Obecny, piętrowy pałac został wzniesiony na planie prostokąta. Jest to budynek dwutaktowy, nakryty spłaszczonym dachem czterospadowym. Elewacje pięcio – lub sześcioosiowe mają cokoły oblicowane ciosami z piaskowca. Boniowaniem podkreślono portal w fasadzie. Po 1945 roku zniekształcono wygląd elewacji przez zastosowanie nakrapianego tynku. Wygląd pałacu w pierwszej połowie XIX wieku nie jest w pełni znany. Obecny wystrój elewacji nosi cechy neoklasycystyczne z elementami neorenesansu, a więc został on nieco przekształcony w końcu XIX wieku. Budynek ma charakter bardzo skromnego pałacu, nie obliczonego na cele reprezentacyjne, lecz raczej na wygodę i użyteczność. Pałac stanowi część dawnego zespołu dworskiego obejmującego również park, kościół ewangelicki, kaplicę św. Onufrego i budynki gospodarcze. W pałacu mieści się obecnie siedziba Urzędu Miejskiego. Pałac położony jest w centrum Stronia Śląskiego, przy ul. Kościuszki 55.

Stronie Śląskie jest położone 6 km na południe od Lądka-Zdrój, przy drodze nr 392.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Kościół ewangelicki

  • Dawny budynek gospodarczy