Barokowy kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa powstał w wyniku przebudowy wykonanej przez hr. von Althann w 1732 roku. Świątynia jest budowlą orientowaną typu bazylikowego o długości ok. 38 m i szerokości ok. 21 m. Trójnawowy z emporami oraz półkoliście zamkniętym prezbiterium kościół posiada od zachodu wieżę-dzwonnicę, zwieńczoną cebulastym hełmem, dostawioną w 2816 roku. Jej podstawa stanowi przedsionek głównego wejścia, oddzielony od nawy głównej współczesną metalową kratą. Przy wieży znajdują się dwie przybudówki. Herb fundatorów Mutiusów, wraz z datą budowy umieszczony został na kartuszu na ścianie zewnętrznej nad wejściem głównym. Ponad nim niewielka wnęka z figurą Chrystusa.

Wnętrze kościoła zawiera bogate wyposażenie, głównie w stylu barokowym i neobarokowym. Ołtarz główny pochodzący z lat 1770-90 stanowi figura Madonny z Dzieciątkiem dłuta Michaela Ignatiusa Klahra. Wieńczy go łuk z trójkątem Oka Opatrzności z dwoma aniołami po bokach i parą puttów na szczycie. W prezbiterium znajdują się również dwa ołtarze boczne. Pod amboną stoi kamienna chrzcielnica z drewnianą pokrywą zwieńczoną rzeźbą ze sceną chrztu Chrystusa. W nawie głównej na wysokości kilku metrów zawieszone są drewniane, polichromowane rzeźby naturalnej wielkości. W nawach bocznych zawieszone są drewniane, płaskorzeźby stacji drogi krzyżowej z 2 połowy XIX wieku. Kolebkowe sklepienie nawy głównej pokrywają ciekawe freski w plafonach w typie nazaretańskim: Ostatnia Wieczerza, Ukrzyżowanie, Wniebowstąpienie, Trójca święta, mnich-franciszkanin (?) z palcem na ustach (dzieło Reinscha z Lądka-Zdroju) oraz kilku proroków i świętych. Naprzeciw ołtarza znajduje chór i prospekt organowy. Do kościoła przylegają dwie neogotyckie kruchty ze schodkowymi szczytami, zbudowane w latach 60-tych XIX wieku.

Kościół otoczony jest kamiennym murem biegnącym po owalu, z bramą i dwiema kaplicami bramnymi od północy oraz dwiema furtkami z południa i wschodu. Kościół znajduje się na wzniesieniu w centrum Stronia.

Stronie Śląskie jest położone 6 km na południe od Lądka-Zdrój, przy drodze nr 392.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Kaplice bramne

  • Kartusz herbowy fundatorów nad wejściem

  • Nawa główna

  • Nawa boczna

  • Prezbiterium

  • Chór i prospekt organowy

  • Nawa boczna