Renesansowy dwór w Wilkowie Wielkim z przełomu XVI i XVII wieku został wzniesiony w miejscu starszej wieży obronnej, której fundatorem był Nickel von Nimitz. W rękach jego potomków majątek pozostał do połowy XVII wieku. Około 1600 roku Christoph von Nimitz rozbudował rezydencję, w formie renesansowego dworu, z dwoma ryzalitami. Jeden z ryzalitów wchłonął pochodzącą z XV wieku wieżę mieszkalną. Kolejna przebudowa rezydencji miała miejsce w pierwszej ćwierci XVIII wieku, jednak wobec często zmieniających się właścicieli majątku trudno określić który z nich był fundatorem renowacji. Około 1870 roku dwór został ponownie przebudowany z inicjatywy Carla von Chappuis, który był właścicielem majątku w latach 1886-1912. Od spadkobierców Carla von Chappuis w 1927 roku dobra nabył Willy Rodatz. Pozostał on właścicielem majątku do 1945 roku.

Obecny dwór to trzykondygnacyjny, murowany z kamienia i cegły budynek, otynkowany, wzniesiony na rzucie prostokąta, z zagospodarowanym poddaszem, nakryty dachami dwuspadowymi. Dziesięcioosiowa fasada została zamknięta po bokach dwoma ryzalitami. Elewacje o podziałach ramowych, z pilastrami w wielkim porządku i gzymsami między kondygnacjami. Naroża budynku ozdobione boniowaniem, fragmenty elewacji zachowały dekorację sgraffitową. Dwór wieńczy osiem wydatnych szczytów o bogatej dekoracji. Okna w kamiennych i tynkowych obramowaniach. Zachował się kamienny portal ostrołuczny z XV wieku, pozostałość po wieży mieszkalnej. Układ wnętrz dwutraktowy z centralnie usytuowaną sienią. W pomieszczeniach przyziemia zachowane sklepienia kolebkowe, krzyżowe i odcinkowe, w salach na wyższych kondygnacjach sufity z fasetą i dekoracją stiukową. Do dworu przylega niewielki park krajobrazowy.

Po zakończeniu II wojny światowej dobra zostały znacjonalizowane, a dwór przekazano w zarząd Ośrodkowi Hodowli Zarodowej z Przerzeczyna-Zdroju. Zakład urządził w zabytku biura i mieszkania dla pracowników. Pod zarządem Ośrodka Hodowli dwór był wielokrotnie remontowany, dzięki czemu do obecnych czasów przetrwał w dobrym stanie. Obecnie prawdopodobnie jest własnością prywatną. W 2021 roku wygląda na opuszczony i niszczeje. Teren wokół jest ogrodzony dziurawym płotem, zabytek jest dobrze widoczny również zza ogrodzenia.

Wilków Wielki jest położony 3,5 km na północ od Niemczy, przy drodze nr 8 do Wrocławia. Dwór znajduje się w południowej części miejscowości, tuż przy szosie, po jej wschodniej stronie.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Portal po dawnej wieży