Renesansowy dwór w Witoszowie Górnym został wzniesiony w 1624 roku przez rodzinę von Geilhorn, najprawdopodobniej w miejscu wcześniejszej, średniowiecznej siedziby. Następnym właścicielem dóbr został Ernest Fryderyk von Sedlitz, później do roku 1694 dobra należały do jego syna Fryderyka. W 1724 roku dobra przejął Walenty Dierich von Sedlitz, po nim od 1745 roku Krystyna Dorotha von Hochberg z Książa z domu von Reuss und Plauen. Po 1783 roku właścicielem dóbr był Krystian Gottlieb von Dobschitz und Plauen. który zmarł w 1786 roku. Rezydencję przebudowano w 1827 roku z inicjatywy Friedricha Wilhelma Wegera. Po nim W 1870 roku dobra w Witoszowie Górnym należały do księcia pszczyńskiego, hrabiego Hochberga z Książa. W latach 1866-98 dobra przejął ich wcześniejszy dzierżawca Hugo Baucke z Górnego Mokrzeszowa. W latach 1902-05 roku majątkiem zarządzała Mana Baucke, a w latach 1909-12 Rich Rojahn. Kolejna przebudowa dworu nastąpiła około 1910 roku.

Trzykondygnacyjną, podpiwniczoną budowlę założono na planie prostokąta i nakryto czterospadowym dachem łamanym z oknami powiekowymi. Okna posiadają renesansowe opaski. Główne wejście, poprzedzone schodami, flankowane dwoma pilastrami umieszczono w trzyosiowej, krótszej elewacji. We wnętrzach pałacu zachowało się kilka zabytkowych dekoracji oraz pomieszczenia sklepione kolebką. Obok dworu znajdują się zabudowania folwarczne, pierwotnie tworzące czworobok. Od wschodu i południa do pałacu przylega park, który obejmuje niewielki, pofalowany teren wokół pałacu z potokiem płynącym obok zabudowań gospodarczych. 

W latach 1917-26 właścicielem był Hans Hemnch XV Hochberg książę pszczyński, a po 1930 roku majątek przejęło miasto Świdnica. W 1968 roku dwór został odrestaurowany, następnie w 2005 roku został poddany gruntownej i pieczołowitej renowacji przez prywatnego inwestora.

Witoszów Górny jest położony 7,5 km na południowy-zachód od Świdnicy, przy lokalnej drodze do Wałbrzycha. Dwór znajduje się w zachodniej części wsi,  na niewielkim stoku po południowej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Elewacja frontowa i boczna

  • Portal wejściowy