Drewniano-ziemne, dwuczłonowe założenie zamkowe zostało wzniesione w drugiej połowie XIII wieku z inicjatywy Jana Borka. Na jego miejscu po 1300 roku potomkowie Jana wznieśli nowe założenie, które zostało zniszczone przez Barnima III w 1338 roku za nieposłuszeństwo Borków. W 1348 roku kolejną warownię wzniesiono na nowym miejscu, ale i ona nie funkcjonowała zbyt długo. Najpierw w 1378 roku spalił ją sędzia poznański Jan z Czarnkowa, a potem w 1393 roku zniszczyli ją Krzyżacy w odwecie za powtarzające się, organizowane przez Macieja von Bork, napady na rycerzy zmierzających do Malborka. Na przełomie XIV i XV wieku zbudowano nowy, tym razem murowany zamek chroniony murem, wałami i fosą, poprzedzony przedzamczem.

         Rodzina von Borków zamieszkiwała Strzmiele przeszło 400 lat, do początków XVIII wieku, kiedy to dobra kupił Ernest Adrian von Edling. Nowy właściciel w na początku XVIII wieku przebudował starą siedzibę Borków w barokową rezydencję. Nowy dwór stanął na osi wjazdu, w północnej części dziedzińca, na miejscu dawnego zamku. Prowadził do niego paradny podjazd a po jego bokach stanęły symetrycznie ustawione parterowe boczne skrzydła. Z pierwotnego układu zachowano średniowieczną fosę.

         Kolejną przebudowę zrealizowano pod koniec XVIII wieku. Rozebrano wówczas dotychczasowe mury do poziomu piwnic i wzniesiono nowy parterowy dwór założony na planie prostokąta, skierowany fasadą na południe, na wysokim podpiwniczeniu, z mieszkalnym poddaszem nakryty dachem mansardowym. Elewacje otynkowano, a naroża zaakcentowano boniami. Oś fasady zaakcentowano płaskim ryzalitem z wolutowym szczytem. Główne wejście poprzedzono dwubiegowymi schodami, z osobnym wejściem do piwnic na osi przyziemia. Ostatnia faza przebudowy dworu nastąpiła około połowy XIX stulecia, kiedy to zniesiono dwubiegowe zewnętrzne schody, a główne wejście poprzedzono werandą. Do czasów II wojny światowej posiadłość pozostawała w rękach rodziny Loeper. Po 1945 roku dwór został przejęty przez państwo, a następnie przekazany Urzędowi Gminy w Radowie Małym. Zamieszkały do lat 60-tych XX wieku, na skutek braku bieżących napraw i należytego nadzoru ulegał dewastacji. Zrujnowany budynek w 1987 roku został przejęty przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, które ma tu swoją siedzibę do dziś. Obiekt poddano generalnemu remontowi i rewaloryzacji.

         Strzmiele jest położone 7 km na zachód od Łobza, przy drodze nr 147 do Nowogardu.

         Dwór znajduje się w centrum wsi.

  • Brama i elewacja frontowa

  • Baszta z prawej strony

  • Baszta z lewej strony

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Kamienny fundament

  • Dziedziniec z basztą