Murowany zamek w Strzelcach Opolskich prawdopodobnie przylegający do miejskich murów został wzniesiony na początku XIV wieku z fundacji księcia Bolesława I Opolskiego lub jego syna Bolesława II. Pierwsze wzmianki o murowanej warowni powstałej na miejscu starszego grodu pochodzą z lat 1324-56. Powstała wtedy czworoboczna wieża mieszkalna o wymiarach 13,9 x 16,1 metrów wzniesiona z wapienia, otoczona nawodnioną fosą. Relikty pierwotnego założenia znajdują się w zachowanym budynku bramnym. Po wydzieleniu księstwa strzeleckiego zamek stał się rezydencją tutejszego władcy, którym w latach 1366-75 był Albert Strzelecki. Księstwo zlikwidowano w końcu XIV wieku i Strzelce znów znalazły się w granicach księstwa opolskiego. W XV wieku warownia została przebudowana.

         W 1532 roku po śmierci ostatniego piasta opolskiego, Jana Dobrego zamek wraz z księstwem stał się własnością państwa czeskiego. Za czasów margrabiego Jerzego brandenburskiego (z linii Hohenzollernów) zamek popadł w ruinę. Kolejnymi właścicielami zamku stopniowo przekształcanego w pałacową rezydencję były rody  Redernów, Collonów, Promnitzów. Ci pierwsi w latach 1562-95 przebudowali zrujnowaną warownię na pałac w stylu renesansowym. Powstało wtedy założenie pałacowe znacznych rozmiarów, nieregularne, z kilkoma dziedzińcami i wieżą.

         W okresie panowania w Strzelcach hrabiego Andrzeja Marii Renarda, około 1848 roku przeprowadzono kolejną przebudowę w stylu neogotyckim, m.in. ukształtowano ostatecznie wieżę zamkową oraz część przyległych zabudowań do zamku oraz otoczono rezydencję ogrodem w stylu angielskim. Wielokrotne przebudowy spowodowały całkowity zanik cech obronnych zamku. Ostatnim właścicielem rezydencji, w okresie międzywojennym, jest ród hrabiów Castell – Castell. Pod koniec stycznia 1945 roku wojska radzieckie zniszczyły całkowicie zamek, który nie odbudowany pozostaje w ruinie. Do dziś zachowała się wieża, częściowo zawalone wschodnie skrzydło, brama wjazdowa i mury magistralne. W parku przylegającym do założenia stoi zachowana w całości oficyna z kartuszem herbowym nad wejściem. Obecnie trwają prace przygotowujące obiekt do odbudowy.

         Strzelce Opolskie są położone 32 km na południowy-wschód od Opola, przy drodze nr 94 do Toszka i dalej do Bytomia. Ruiny zamku-pałacu znajdują się w centrum miasta.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2012 roku.

 • Brama wjazdowa

 • Ruiny zamku

 • Ruiny zamku

 • Wieża bramna

 • Wieża bramna

 • Wieża bramna

 • Wieża bramna

 • Ruiny skrzydła wschodniego

 • Ruiny skrzydła wschodniego

 • Ruiny skrzydła wschodniego

 • Ruiny skrzydła wschodniego

 • Ruiny skrzydła wschodniego

 • Ruiny skrzydła wschodniego

 • Ruiny skrzydła wschodniego

 • Oficyna

 • Wejście do oficyny

 • Kartusz herbowy