Eklektyczny zespół pałacowy w Supraślu został wybudowany w latach 1892-03 przez przybyłego z Łodzi fabrykanta Adolfa Buchholtza. Początkowo był to niewielki pałacyk, mieszczący się w pobliżu fabryki. W późniejszym okresie został rozbudowany, dodano mu skrzydło boczne od strony zachodniej oraz wieżyczkę. Przy okazji przebudowy zmieniono całkowicie wystrój pałacu, zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny.

Jednopiętrowa budowla została wzniesiona na planie litery “L” i nakryto ją mansardowym dachem z wystawkami i facjatami. W osi elewacji frontowej usytuowano dwubalkonowy portyk wejściowy, zwieńczony dwuosiową wystawką. W harmonijny sposób rezydencja łączy w sobie cechy renesansu francuskiego (dach, owalne lukarny), niderlandzkiego (szczyty facjatek) i włoskiego (elewacje) z klasycystycznymi (portyk balkonowy) i secesyjnymi (ornamentyka, dekoracje sztukatorskie). W skład założenia wchodzą również stajnia, wozownia i stróżówka. Budynek otoczony jest rozległym parkiem w stylu secesyjnym, przeprojektowanym przez ówczesnych właścicieli na początku XX wieku.

Buchholtzowie sprzedali zespół w 1936 roku innej rodzinie fabrykantów. Jednak do końca wojny rezydencja stała pusta. We wrześniu 1939 roku do Supraśla wkroczyli sowieccy żołnierze i zdewastowali pałac. Pozostawione przez dawnych właścicieli umeblowanie zniknięto. Po zakończeniu II wojny światowej pałac przeznaczony został na cele szkolnictwa średniego, co uchroniło go od całkowitego zniszczenia. Dzięki temu zachowały się do dnia dzisiejszego nie tylko ściany zewnętrzne pałacu, ale i sala bankietowa, teatr domowy, secesyjna klatka schodowa, secesyjne sztukaterie, gabinet Adolfa Buchholtza, oraz wozownie i stajnia mieszczące obecnie szkolne warsztaty tkackie. Szczególnie interesujący jest pokój nauczycielski, w którym znajdują się tam kariatydy podtrzymujące sufit.

Od roku 1959, aż po dziś dzień w pałacu mieści się Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, znany i ceniony ośrodek artystyczny. Pałac obecnie pod nadzorem konserwatora zabytków, oraz przy udziale funduszy z Unii Europejskiej, odzyskał dawną świetność. W ramach prac renowacyjnych odnowiono plafonierię w obecnej czytelni, część polichromii, odnowiono elewację zgodnie z dawną oryginalną kolorystyką, a także zrekonstruowano atlanty na kolumnach portalu. Pałac znajduje się przy placu Kościuszki, we wschodniej części miasta.

Supraśl jest położona 13,5 km na północny-wschód od Białegostoku, przy drodze nr 676 do Krynek.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

 • Elewacja frontowa

 • Portyk frontowy

 • Facjata

 • Portyk

 • Elewacja tylna

 • Elewacja tylna

 • Skrzydło boczne

 • Stróżówka

 • Skrzydło boczne

 • Stróżówka

 • Stróżówka

 • Hol i klatka schodowa

 • Stajnie i wozownia

 • Park