Renesansowy pałac archimandrytów w Supraślu został wzniesiony w latach 1635-55, w czasach gdy monaster należał do bazylianów. Jest to murowana, trójkondygnacyjna budowla z dwoma ryzalitami, pomiędzy którymi w elewacji tylnej usytuowano loggię. Skrzydła boczne są dwukondygnacyjne. Wejście główne znajduje się w osi korpusu, od strony dziedzińca monasteru. Kaplica znajdująca się na wprost wejścia głównego obejmuje wszystkie kondygnacje na całą wysokość budynku. Przed zniszczeniem na sklepieniu znajdowała się polichromia ze sceną Adoracji Trójcy Św. oraz ołtarz rokokowy z obrazem Ukrzyżowania. Obecny wystrój obejmuje zrekonstruowaną kopułę z pustym plafonem, z bogatą dekoracją stiukową ornamentalno–figuralną. Ściany są podzielone gzymsami poprzez wszystkie kondygnacje. W kaplicy znajdują się też grupy aniołów, postacie alegoryczne, dekoracje ornamentalne. Oprócz podstawowych pomieszczeń potrzebnych do funkcjonowania zakonu mieściła się tam słynna biblioteka i drukarnia.

W 1796 roku następuje sekularyzacja dóbr klasztornych przez władze pruskie. W 1834 roku dobra klasztorne dzierżawi Wilhelm Zachert, który w pałacu i części budynków klasztornych zakłada fabrykę włókienniczą, a w 1883 roku wykupuje dzierżawione budynki. W 1919 roku klasztor z pałacem przejmuje odrodzone państwo polskie. Pod koniec II wojny światowej, w lipcu 1944 roku wycofujące się wojska niemieckie wysadziły cerkiew Zwiastowania NMP oraz spaliły pałac i budynki klasztorne.

5 października 2006 roku w odbudowanym Pałacu Archimandrytów otwarto Muzeum Ikon, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W muzeum obejrzeć można m.in. ikony związane z Chrystusem, Matką Boską, z 12 najważniejszymi świętami cerkiewnymi. Najstarsze z prezentowanych ikon pochodzą z XVIII wieku.

Od 2014 roku w pałacu umieszczono również Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa. Powstało dzięki pasjonatom starych drukarskich maszyn, i to właśnie pasjonaci oprowadzają po Muzeum. Można tu zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się sposoby druku, można samodzielnie wykonać kartkę papieru czerpanego, wydrukować tekst starymi technikami.

Dawny pałac archimandrytów w zespole pobazyliańskim zajmuje ciąg zabudowań po stronie wschodniej, bezpośrednio nad skarpą rzeczną.

Supraśl jest położona 13,5 km na północny-wschód od Białegostoku, przy drodze nr 676 do Krynek.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Elewacja tylna