Historia założenia miasta Sankt Gallen jest związana z mnichem Gallusem, który prawdopodobnie w 612 roku zatrzymał się w tym miejscu by spędzić tu resztę życia jako pustelnik. W 720 roku powstał w tym miejscu klasztor benedyktynów, później opactwo (na początku XIII wieku podniesione do rangi księstwa), które stało się jednym z najważniejszych ośrodków nauki i sztuki w średniowiecznej Europie (zwłaszcza w IX-XI wieku), nie przyjęło reformacji (inaczej niż osada, która rozwinęła się wokół opactwa) i przetrwało aż do roku 1803, gdy zostało skasowane przez władze utworzonego wówczas kantonu Sankt-Gallen.

Dziś miasto Sankt Gallen, stolica kantonu, jest jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych północno-wschodniej Szwajcarii, ważnym węzłem komunikacyjnym, ośrodkiem naukowym (jako siedziba założonego w 1898 roku Uniwersytetu Sankt Gallen), a także ośrodkiem turystycznym, znanym głównie ze wspomnianego wyżej opactwa, ale też z kilku godnych uwagi muzeów.

Główną atrakcją turystyczną oraz tym co przyciąga tu licznych pielgrzymów jest usytuowane w samym sercu Starego Miasta barokowe opactwo benedyktynów. W swoim obecnym kształcie opactwo istnieje od XVIII wieku, zbudowane w miejscu średniowiecznego klasztoru benedyktynów, z zachowaną kryptą z X wieku. Opactwo jest doskonałym przykładem wielkiego karolińskiego założenia monastycznego i po ostatniej przebudowie reprezentuje późny niemiecki barok. W dawnych piwnicach na wino, dziś lapidarium, znajdują się relikty z czasów powstawania opactwa. Katedra świętych Galla i Otmara ma konstrukcję przyporową z rotundą i podwójnym chórem. Do katedry przylega dawny klasztor, a w nim znajduje się biblioteka, jedna z najbogatszych i najstarszych na świecie, zawierająca cenne rękopisy, m.in. najstarszy znany na świecie rysunek na pergaminie, przedstawiający plan opactwa. Jak do tej pory zgromadzono w niej przeszło 2 tysiące cennych rękopisów i starodruków oraz blisko 160 tysięcy książek. W kościele warto zwrócić m.in. uwagę na ołtarz główny, malowidła ścienne, rokokowe zdobione stalle, ambonę i konfesjonały. W 1983 roku opactwo w Sankt Gallen zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pozostałe zabytki miasta to:

–  Kościół św. Wawrzyńca (Kirche St. Laurenzen) o historii sięgającej XII wieku, pierwotnie katolicki, w czasie reformacji przejęty przez protestantów, wielokrotnie przebudowywany, w obecnym neogotyckim kształcie pochodzący z połowy XIX wieku.

– Późnogotycki budynek dawnej wagi miejskiej Waaghaus, pochodzący z końca XVI wieku.

Sankt Gallen jest położone w północno-wschodniej Szwajcarii, w pobliżu Jeziora Bodeńskiego, około 70 km na wschód od Zurichu.

Zdjęcia pochodzą z filmu nagranego kamerą VHS w sierpniu 1994 roku. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia, ale chciałem je wykorzystać.

  • Wieże opactwa

  • Barokowy kościół

  • Zabudowania opactwa

  • Ołtarz główny

  • Kościół św. Wawrzyńca

  • Ulice miasta