W 1658 roku, miesiąc po przekazaniu Blekinge Szwecji, król Karol X Gustaw złożył królewską wizytę w wiosce Bodekull. W 1664 roku osadzie nadano prawa miejskie i wybudowano stocznię, którą nazwano na cześć króla Karlshamn (Przystanią Karola). Król Karol X Gustaw prawdopodobnie planował wykorzystanie Karlshamn jako bazy marynarki wojennej, ale w 1680 roku zadecydowano, że lepszym miejscem na to będzie Karlskrona.

Najważniejszym zabytkiem jest Kościół Karola Gustawa, który zaprojektował Erik Dahlbergh . Kościół, położony w centrum Karlshamn. Budowę rozpoczęto w latach 80-tych XVII wieku i został konsekrowany w 1702 roku, nazwany na cześć założyciela miasta Karola X Gustawa . Uroczystości inauguracyjnej przewodniczył bp dr Mattias Stenchius. Wcześniej w tym miejscu stał kościół drewniany z 1664 roku, który poprzedzał obecny kościół murowany.

Obecnie jest to drugie pod względem wielkości miasto w Blekinge. Współcześnie w mieście rozwinął się przemysł maszynowy oraz chemiczny. Corocznie odbywa się tu Festiwal Piosenki Krajów Nadbałtyckich.

Karlshamn jest położone w południowej Szwecji, w regionie Blekinge, około 40 km na zachód od Karlskrony.

Zdjęcia wykonano z filmu nagranego kamerą VHS w 1998 roku.

  • Kościół Karola Gustawa

  • Ratusz