Pierwsza wzmianka o Malmo pochodzi z XII wieku. W 1354 roku Malmo otrzymało prawa miejskie z rąk króla Eryka Pomorskiego. Pierwotna nazwa miasta to Malmhaug, co po w wolnym tłumaczeniu oznacza „kopiec piasku”. W 1393 roku miasto zostało zdobyte i splądrowane przez Braci Witalijskich. Do o 1658 roku miasto należało do Danii. Między XIV a XVI wiekiem Malmo było jednym z najważniejszych miast handlowych w tej części Morza Bałtyckiego. Specjalizowało się głownie w eksporcie solonych śledzi. W 1658 roku na mocy traktatu pokojowego zawartego w Roskilde – Malmo (wraz z całą Skanią), dostało się pod panowanie Szwecji. W drugiej połowie XVIII wieku zmodernizowany i powiększony został port co przyczyniło się do ponownego rozkwitu miasta. Jest to trzecie co do wielkości (po Sztokholmie i Göteborgu) miasto kraju, które po wybudowaniu w 2000 roku przeprawy mostowo-tunelowej (Most Öresund)z Kopenhagą uznawane jest za tzw. „wrota do Szwecji”. Mimo swojej blisko 1000 letniej historii Malmo nie posiada typowej zwartej staromiejskiej zabudowy. Zabytki znajdują się w dużych odległościach od siebie i aby je wszystkie zobaczyć należy przejść większą część miasta.

Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy m in.:

– XVI wieczny Ratusz (Malmö rådhus) z 1546 roku.

– Odsłonięty pod koniec XIX wieku pomnik króla Karola X Gustawa (1622-1660).

– Renesansowy zamek (Malmohus).

– Renesansowy hotel Kramer.

– Kościół parafialny św. Piotra (Sankt Petri kyrka) zbudowany na początku XIV wieku w stylu gotyckim. Luterańska świątynia została wzniesiona ok. 1300 roku jako Trzynawowa bazylika z transeptem i ambitem oraz systemem przypór i łęków przyporowych. W latach 1840–50 kościół przeszedł pod kierunkiem prof. Carla Georga Bruniusa drastyczną renowację, w trakcie której zniszczono niemal całe średniowieczne, drewniane wyposażenie. W 1852 roku wyburzono znajdującą się po południowej stronie zakrystię. W 1853 roku wyburzono biegnący wokół kościoła mur oraz znajdujące się w jego sąsiedztwie budynki. W 1891 roku dobudowano do kościoła obecną, wysoką wieżę. W czasie kolejnej renowacji w latach 1904–06 architekt kościelny Theodor Wåhlin usiłował przywrócić to wyposażenie, które uniknęło zniszczeń w czasie restauracji pół wieku wcześniej.

– Mały Rynek (Lilla Torg)

– Otwarty 1 lipca 2000 roku most nad cieśniną Öresund, o długości 7845 metrów łączący duńską wyspę Zelandię i Kopenhagę ze Szwecją i Malmö, umożliwia szybką podróż pomiędzy oboma miastami.

Malmo jest położone w południowej Szwecji, na półwyspie Skania nad malowniczym brzegiem Zatoki Oresund. Odległość do Sztokholmu wynosi 619 km oraz odpowiednio do Goteborga, 276 km.

Zdjęcia wykonano z filmu nagranego kamerą VHS w 1998 roku. 

  • Ratusz

  • Fontanna na Rynku

  • Pomnik króla Karola X Gustawa

  • Renesansowy zamek

  • Renesansowy hotel Kramer.

  • Renesansowy hotel Kramer.

  • Renesansowy hotel Kramer.

  • Kościół św. Piotra

  • Kościół św. Piotra

  • Park miejski