Obecny barokowy pałac w Tychach został zbudowany w latach 1766-82 na zlecenie księcia pszczyńskiego Fryderyka Erdmanna von Anhalt-Cöthen, według projektu architekta Nitschmanna.

Założenie powstało na piwnicach dworu myśliwskiego książąt pszczyńskich z rodu Promnitzów. Jest to dwukondygnacyjny, posadowiony na wysokich, sklepionych piwnicach budynek, wzniesiony na planie prostokąta z użytkowym poddaszem, nakryty wysokim dachem mansardowym z lukarnami. W osi dziewięcioosiowej elewacji frontowej usytuowano trzyosiowy pozorny ryzalit, flankowany pilastrami z głowicami korynckimi. Główne wejście do budynku zostało poprzedzone dwubiegowymi schodami. Skromne elewacje budynku zachowały podziały ramowe, wykonane za pomocą pilastrów i wydatnego gzymsu wieńczącego oraz obramowania otworów okiennych z kluczem.

Po wybudowaniu zameczku myśliwskiego w Promnicach funkcje pałacu w Tychach zmalały i został on przekazany na potrzeby urzędu leśnego. W XIX wieku Hochbergowie ufundowali wokół obiektu Park Browarniany, w którym wzniesiono budynek pijalni piwa, muszlę koncertową i kręgielnię. W dwudziestoleciu międzywojennym w pałacu urządzono piwiarnię.

Po drugiej wojnie światowej budynek przejęło państwo i w latach 50-tych XX wieku otwarto w nim Dom Kultury, a później przedszkole. Następnym gospodarzem obiektu był tyski browar. Po zmianach ustrojowych w 1989 roku pałac przeszedł na własność miasta, które przekazało część jego pomieszczeń na siedzibę Związku Górnośląskiego. Stan budynku ulegał stałemu pogorszeniu i samorząd postanowił oddać go w dzierżawę. W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 27 września 2004 na zagospodarowanie nieruchomości, dzierżawcą zostało przedsiębiorstwo Browary Restauracje Spiż, które zamierzało urządzić w nim restaurację i hotel wraz z produkcją piwa. Ostatecznie nic z tych planów nie wyszło i budynek ponownie przejęło miasto. W 2009 roku właścicielem nieruchomości stała się tyska firma Synergia. Firma chce tu urządzić centrum konferencyjno-hotelowe, a w piwnicach ma być piwne spa. Obecnie prace budowlane dobiegają końca. Teren wokół pałacu jest ogrodzony, można go zobaczyć tylko z zewnątrz.

Tychy są położone 15 km na południe od Katowic, przy drodze nr 1 do Bielsko-Białej. Zespół pałacowo-parkowy znajduje się przy ul. Katowickiej 2.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2016 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa i boczna

  • Zwieńczenie pilastrów

  • Elewacja boczna i tylna

  • Elewacja tylna