Pierwszy kościół pw. św. Wawrzyńca w Wadochowicach został wzniesiony przed 1410 rokiem. Obecna świątynia pochodzi z 1706 roku, kiedy to została odbudowana po pożarze. Jest to orientowana, murowana, jednonawowa budowla, z wieżą od zachodu i wydłużonym prezbiterium. Wnętrze nakryto sklepieniem krzyżowym. Kościół zachował gotyckie portale i późnobarokowe wyposażenie pochodzące z połowy XVIII wieku. Na południowym murze świątyni znajdują się pozostałości cmentarza przykościelnego – epitafium i nagrobek. W murze okalającym teren kościoła i dawnego cmentarza do dziś stoją cztery kapliczki. Na teren świątyni prowadzi brama. Kościół znajduje się w centrum wsi, tuż przy drodze, po jej wschodniej stronie.

Wadochowice są położone 12 km na południe od Strzelina, przy drodze nr 395 do Ziębic.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Widok od drogi

  • Elewacja południowa

  • Historia kościoła