Rezydencja o cechach neorenesansowych, wzniesiona zapewne przez rodzinę Kaerber po 1840 roku. Jest to pałac murowany z kamienia i cegły, potynkowany, założony na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z zagospodarowanym poddaszem, nakryty dachem czterospadowym i płaskim (dobudówka). Fasada (elewacja północno-zachodnia) dziewięcioosiowa, z centralnym trzyosiowym ryzalitem mieszczącym główne wejście. Ryzalit zamyka trójkątny szczyt z gzymsem konsolkowym i okulusem. Od wschodu pałac powiększono o niższą jednoosiową dobudówkę. Przypuszczalnie łączyła się ona z budynkiem gospodarczym, obecnie wyburzonym. W elewacji ogrodowej pałacu znajduje się niewielki wykusz. Elewacje zachowały liczne detale architektoniczne: boniowane przyziemie, gzymsy między kondygnacjami i proste gzymsy nadokienne, obramowania wokół niektórych otworów okiennych. Okna w większości prostokątne, ale również zamknięte łukiem odcinkowym i pełnym. Układ wnętrz dwutraktowy z centralną sienią i klatką schodową. Pałac skierowany jest elewacją frontową na dziedziniec folwarczny. Wokół dziedzińca zabudowania gospodarcze z drugiej połowy XIX w., przebudowane w czasach Polski Ludowej. Obecnie część z nich użytkowana. Od południa do rezydencji przylega niewielki (1,6ha) park krajobrazowy z drugiej połowy XIX wieku.

Jedną z ostatnich, przedwojennych właścicielek założenia była pani Gertrud Kaerber.  Po drugiej wojnie światowej posiadłość została znacjonalizowana. W czasach Polski Ludowej pałac zmieniono w wielorodzinny budynek mieszkalny. Obecnie jest on własnością prywatną.

Wąwolnica jest położona 7 km na południe od Strzelina.

Pałac znajduje się w południowej części wsi.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja ogrodowa

  • Zabudowa gospodarcza