Murowany zamek w Wielkiej Wsi (poprzednio w granicach Białego Kościoła) najprawdopodobniej został wzniesiony przez rodzinę Syrokomlów do których wieś należała w XIV wieku. Rycerską warownię wzniesiono na szczycie skalnego ostańca ( 342 m n.p.m. ) zwanego Zamkową Skałą, w Dolinie Kluczwody. Po krawędzi wierzchołka poprowadzono mur obronny z wapiennego kamienia o grubości 1,2-1,3 metra. Głównym budynkiem mieszkalnym była wieża o wymiarach wewnętrznych 3,3 x 3,95 metra, usytuowana w narożniku północno-wschodnim. Wieżę zbudowano na planie prostokąta i miała prawdopodobnie dwie lub trzy kondygnacje. W środkowej części założenia znajdowało się wąskie skrzydło dostawione do wschodniego odcinka muru. Pozostała zabudowa była zapewne drewniana. Nierówność wierzchołka skały na której wzniesiono zamek spowodowała że dzielił się on na dwie części południową i wyżej położoną – północną. Komunikację miedzy dziedzińcami umożliwiały wykute w skale schody. Zamek broniony z trzech stron przez strome ściany wzgórza od wschodu zabezpieczono ziemnym wałem i suchą fosą. Wjazd do warowni umieszczono we wschodnim odcinku muru obwodowego. U stóp ostańca, od strony wschodniej w trakcie prac wykopaliskowych odsłonięto pozostałości ziemnego wału i fosy.

         Warownia została zniszczona i opuszczona już pod koniec XIV wieku, najprawdopodobniej na wskutek obsunięcia się północno-zachodniego narożnika murów. Wtedy właściciele przenieśli się do wybudowanego przez siebie nowego zamku w Korzkwi. Do dziś widoczne są fundamenty wieży mieszkalnej i skrzydła wschodniego oraz fragmenty murów obronnych. Czytelny jest także podział zamku na część dolną i górną.

         Wielka Wieś jest położona około 12,5 km na północny-zachód od centrum Krakowa, po lewej stronie drogi nr 94 do Olkusza. Do ruin najlepiej dojechać od wsi Biały Kościół, w której należy skręcić w lewo, a następnie po ok 1 km znowu w lewo (czarny szlak) w kamienną drogę, która po około 10 min marszu doprowadzi nas do Zamkowej Skały. Skała z ruinami znajduje się po lewej stronie szlaku, za rzeczką przy drugiej polance. Na początku szlaku, po lewej stronie mijamy skałkę, spod której wyłazi „smok”.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2010 roku.

 • Skalny ostaniec

 • Relikt muru

 • Relikt muru

 • Dolinka u stóp ostańca

 • Relikt muru

 • Relikt muru

 • Relikt muru

 • Dolinka u stóp ostańca

 • Dolinka u stóp ostańca

 • Skalny ostaniec z ruinami

 • Skalny ostaniec z ruinami

 • Skalny ostaniec z ruinami

 • Skalny ostaniec z ruinami

 • Skalny ostaniec z ruinami