Murowany zamek w Wielkiej Wsi, zwany „Trzewlin” został wzniesiony prawdopodobnie z inicjatywy kasztelana czchowskiego herbu Półkozic w XIV wieku. Pierwsza wzmianka o zamku, w dokumentach pojawia się w 1386 roku kiedy to jest wymieniany Mściwoj z Trzewlina herbu Rawa, pasierb Andrzeja. Zamek został wzniesiony na wyniosłości zwanej Panieńską Górą, na lewym brzegu Dunajca. Wzgórze zamkowe podzielone jest na dwie części głęboką na 8 metrów i szeroką na 15 metrów fosą, która otaczała warownię od południa i zachodu. Na powstałym w ten sposób plateau o wymiarach około 40 x 50 metrów znajdował się zamek właściwy a na drugiej przedzamcze, otoczone rowem i wałem ziemnym, przez które prowadził wjazd do zamku. Warownia była otoczona murem obwodowym zbudowanym z łamanego wapienia i piaskowca, biegnącym po szczytowych krawędziach wzgórza. Niestety nie znamy rozplanowania układu przestrzennego zamku.

         Warownia była w rękach Półkoziców używających później nazwiska Trzewlińscy lub Wielowiejscy, prawdopodobnie do końca swojego istnienia, czyli do XVII wieku. Po tym okresie, opuszczony zamek przestał pełnić funkcje rezydencjonalne i popadł w ruinę. W latach 1977-78 i w 1984 roku pod kierunkiem Macieja Szope przeprowadzono pierwsze prace archeologiczne, które doprowadziły do odkrycia w kilku miejscach muru obwodowego oraz bardzo fragmentarycznych fundamentów zabudowy wewnętrznej. Obecnie na miejscu zamku górnego postawiono wielki krzyż, odbywają się tu bowiem procesje.

         Wielka Wieś jest położona około 15 km na południowy-zachód od Tarnowa, przy drodze nr 975 do Nowego Sącza. Na Panieńska Górę prowadzą dwie drogi, oznaczone niebieskimi szlakami, rozpoczynające się po prawej stronie głównej drogi za centrum wsi.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

  • Relikt muru

  • Sucha fosa

  • Krzyż na szczycie

  • Podstawa krzyża