Murowany dwór obronny w Wieuszycach nad Stradomką, został zbudowany w XV wieku przez rodzinę Wieruszyckich herbu Szreniawa. Pierwotnie była to kamienna budowla obronna a w 1530 roku dobudowano do niej, od strony południowej czworoboczną wieżę mieszkalną. Na początku XVII wieku dobudowano kolejny człon z loggią widokową, po którym do dziś pozostały ślady murów wystających ze ściany.W ten sposób powstała kamienno-ceglana piętrowa budowla wzniesiona na planie kwadratu z basztą w narożu północno-wschodnim. Piętro zamku pełniło rolę reprezentacyjną a część parterowa, posiadająca ciąg strzelnic – obronną. Dwór przykryty jest bardzo charakterystycznym, wysokim, dwudzielnym dachem pokrytym gontem. Wieża jest przykryta osobnym, ostrosłupowym dachem, także pokrytym gontem. Możliwe, że mury dworu zwieńczone były renesansową attyką.  Niestety do naszych czasów dotrwała jedynie część północna budowli pochodząca z XVI wieku. Wewnątrz zachowały się sklepienia kolebkowe w dolnej kondygnacji. W piwnicach pozostało kilka portali; na jednym z nich widnieje data budowy – 1531 rok.

Dwór obronny w Wieruszycach jest doskonałym przykładem niewielkiej szlacheckiej siedziby obronnej. Na przestrzeni wieków zmieniali się właściciele dworu. I tak po Wieruszyckich w 1746 roku zostali nimi Ołtarzewscy, następnie w 1830 roku Ferdynand Meysner, a później rodzina Padlewskich (od 1928 do 1945). Po wojnie zrujnowany zabytek został częściowo odremontowany w latach 70-tych przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków z Krakowa, a w 1981 roku dwór kupił Marek Skrzyński, który przeprowadził w nim kapitalny remont, przystosowując go do zamieszkania.

Wieruszyce są położone około 23 km na południowy-wschód od Wieliczki, po lewej stronie drogi nr 966 do Lipnicy Murowanej. W lewo należy skręcić we wsi Łapanów lub Ubrzeż i po około 1,5 km znajdziemy się przy dworze.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

 • Widok ogólny

 • Elewacja południowa

 • Elewacja południowa

 • Kartusz herbowy

 • Miejsce po nieistniejącym skrzydle

 • Elewacja wschodnia z wieżą

 • Elewacja południowa

 • Elewacja północna z basztą

 • Północno-wschodnia baszta

 • Elewacja zachodnia

 • Baszta

 • Kominek

 • Kartusz herbowy na kominku

 • Sklepienie dolnej kondygnacji

 • Strzelnica kluczowa