Rycerska wieża mieszkalna w Witkowie została wzniesiona w XIV wieku. Jest to dwukondygnacyjna, podpiwniczona budowla zbudowana z kamienia i cegły na planie kwadratu o boku 10,75 m. Brama wjazdowa znajdowała się w południowym odcinku obwarowań, poprzedzona mostem przerzuconym nad nawodnioną fosą. W późniejszym czasie fosę wzmocniono wałem i murem z półkolistymi basztami. Już w średniowieczu wieża była nadbudowana, a późniejsze przebudowy trwały aż do czasów nowożytnych. W XVIII wieku do północnej ściany dostawiono budynek, prawdopodobnie mieszczący kuchnię. Kamienne obramienia okien zapewne pochodzą z renesansowej przebudowy. W trakcie powojennych badań odkryto wewnątrz polichromie średniowieczne i nowożytne. Malowidła z XV wieku przedstawiają sceny z uroczystości ślubnych ówczesnego właściciela Nickela von Warnsdorf.

         W latach 1978-84 wieża przeszła prace badawczo-konserwatorskie, które nie zostały dokończone. Przeznaczono ją na siedzibę stacji badawczej Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. Obecnie wieża stoi opuszczona i popada w coraz większą ruinę.

         Witków jest położony 10 km na północ od Szprotawy przy lokalnej drodze do Nowej Soli. Wieża znajduje się po lewej stronie drogi, w południowej części wsi w kierunku na Janowiec.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2007 roku.

  • Widok od wschodu

  • Widok z szosy

  • Widok od południowego-wschodu

  • Widok od północnego-wschodu

  • Elewacja północna

  • Dobudówka ze schodami

  • Elewacja zachodnia

  • Wdok o południowego-wschodu

Obecnie wieża jest restaurowana.

Nowe zdjęcia wykonano we wrześniu 2023 roku.