Nie wiadomo dokładnie kto zbudował pierwotny zamek w Witostowicach. Pierwsza wzmianka o założeniu obronnym, być może już murowanym pochodzi z 1351 roku, kiedy właścicielem majątku był Piotr von Domantz. W drugiej połowie XV wieku warownia staje się własnością rodziny von Stoschów, którzy ją przebudowali na późnogotycką, a następnie renesansową rezydencję obronną. Dokładne, pierwotne rozplanowanie zamku nie jest znane, przypuszcza się że było to założenie czworoboczne, może z późniejszą, czworokątną wieżą. W wyniku renesansowej przebudowy w drugiej połowie XVI wieku powstały fortyfikacje przystosowane do obrony artyleryjskiej z pięcioma bastejami ziemnymi. Warowność wzmacniały obmurowane od zewnątrz wały ziemne i fosy wypełnione wodą. Po śmierci ostatniego Stoscha zamek często zmieniał właścicieli, a po 1738 roku został kupiony przez cystersów z Henrykowa. W drugiej połowie XVIII wieku rezydencja została zniszczona przez pożar, a jej odbudowa zatarła charakter obronnego założenia. Powstało wtedy trzyskrzydłowe założenie w kształcie podkowy otwarte na północ, z czteropiętrową wieżą w południowo-zachodnim narożniku dziedzińca.

         Po sekularyzacji zakonu w 1810 roku zamek na krótko stał się własnością królewską, a od 1812 roku przeszedł na własność książąt Sachsen-Weimar w rękach których był do końca II wojny światowej. W 1945 roku uniknął zniszczenia i był użytkowany przez miejscowy PGR, a obecnie znajduje się w prywatnych rękach i jest w trakcie remontu.

         Witostowice są położone 13 km. na południe od Strzelina. Jadąc drogą nr 395 do Ziębic należy skręcić z głównej szosy ok. 2 km. w lewo.

         Zdjęcia wykonano we wrześniu 2006 roku.

 • Brama wjazdowa

 • Skrzydło północno-zachodnie

 • Skrzydło południowo-zachodnie

 • Skrzydło południowo-zachodnie

 • Skrzydło północne i przelot bramny

 • Dziedziniec

 • Skrzydło południowe

 • Skrzydło południowe

 • Narożnik południowo-wschodni

 • Narożnik południowo-wschodni

 • Skrzydło północne z wieżą bramną

 • Dzedziniec