Neorenesansowy pałac w Wiśniowej został zbudowany w latach 1872-84, na miejscu wcześniejszego dworu, przez ród von Zedlitz und Leipe, w którego rękach pozostawał do 1945 roku.

Piętrową, podpiwniczoną rezydencję wzniesiono na planie prostokąta i nakryto wielospadowymi dachami z lukarnami. Bryłę budynku rozczłonkowują liczne wieże, wieżyczki, ryzality, balkony i szczyty. W lewym narożniku znajduje się okrągła wieża nakryta stożkowym dachem. W osi sześcioosiowej elewacji frontowej znajduje się główne wejście umieszczone w przyziemiu wydatnego ryzalitu. Obecny wygląd pałac uzyskał w wyniku przebudowy w stylu neorenesansu francuskiego przeprowadzonej w latach 1872-84 oraz rozbudowy, która miała miejsce w 1899 roku , dodano wtedy południowe skrzydło z wieżyczką na planie kwadratu. Od strony ogrodowej znajdował się park, przechodzący w las.

Po II wojnie światowej obiekt przejął PGR, a potem mieścił się w nim dom wczasowy Zakładów Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej w Świdnicy. W latach sześćdziesiątych XX wieku zabytek przekazano w zarząd miejscowej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.  Obecnie w części mocno zaniedbanego pałacu znajdują się prywatne mieszkania.

Wiśniowa jest położona 4 km na północ od Świdnicy, przy lokalnej drodze do Żarów. Pałac znajduje się w centrum wsi po prawej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2007 roku.

  • Widok ogólny

  • Szczyt ryzalitu

  • Elewacja tylna

  • Boczne skrzydło

  • Narożna wieża

  • Wieża kwadratowa

  • Boczny ryzalit