Późnoklasycystyczny dwór w Wistce Królewskiej został zbudowany około połowy XIX wieku z fundacji barona Ferdynanda Wilhelma Ike-Duninowskiego, lub też jego syna Karola Albrechta.

Parterowy, z piętrową facjatą i mieszkalnym poddaszem budynek, murowany z cegły i otynkowany, wzniesiono na planie prostokąta, na wysokich piwnicach i nakryto dwuspadowym dachem z lukarnami. W osi dziewięcioosiowej elewacji frontowej usytuowano trójosiowy pozorny ryzalit, mieszcząc w przyziemiu wgłębny portyk z czterema kolumnami jońskimi, pomiędzy którymi znajduje się żeliwna balustrada. Ponad portykiem znajduje się facjata dzielona pilastrami, na których znajdują się stiukowe maski. W dolnej strefie facjaty zwieńczonej trójkątnym przyczółkiem z oculusem, znajduje się pozorna balustrada tralkowa. Osie skrajne fasady zostały ujęte w obramienia pozorujące ryzality utworzone z pilastrów i ślepych balustrad, podobnie jak w facjacie oraz trójkątnych szczycików w zwieńczeniu. Elewacje boczne i tylne są bez podziałów. Przy południowo-wschodnim narożniku dostawiono nowszą przybudówkę. Wnętrza dworu są dwutraktowe z sienią pośrodku, oraz korytarzem pomiędzy traktami. Rezydencja została otoczona parkiem krajobrazowym, założonym w 2 ćwierci XIX wieku, obecnie częściowo przekształconym i zdewastowanym. Przed frontem dworu znajduje się obszerny podjazd, a do parku przylega aleja dojazdowa.

W rękach rodu Ike-Duninowskich majątek pozostawał do 1945 roku. W 1921 roku pożar strawił budynki folwarczne, które nie zostały odbudowane. W 1945 roku dobra przejął Skarb Państwa. W budynku dworu mieściła się szkoła, a w latach 1951-70 Gminna Rada Narodowa i ośrodek zdrowia. Od 1975 roku dwór przejął Urząd Gminy Włocławek i zaadaptował pomieszczenia na cele mieszkalne. W 1996 roku dwór został sprzedany osobie prywatnej. Od tego czasu nie podjęto żadnych prac remontowych, a dwór niszczeje, przechodząc z rąk jednych właścicieli prywatnych do drugich.

Wistka Królewska jest położona 10 km na wschód od Włocławka, przy drodze nr 62 do Płocka. Dwór znajduje się około 1 km na północ od drogi.

Zdjęcia wykonano w lutym 2014 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit fasady

  • Elewacja tylna