Zamek w Wyszynie został wzniesiony około 1556 roku przez Grodzieckich herbu Dryja i był ich główną rezydencją. Budowlę zbudowano na planie prostokąta o wymiarach 36 x 58 m. Składała się ona z dwóch symetrycznie ustawionych domów mieszkalnych, w narożnikach których umieszczono ośmioboczne, wysmukłe baszty. Domy połączone były wąskim skrzydłem północnym. Z obu skrzydeł dłuższych wystawały z lica na zewnątrz dwa czworokątne budynki, z których południowo-wschodni pełnił rolę bramy wjazdowej. Całość otaczała nawodniona fosa.

         W połowie XVII wieku rezydencja stała się własnością Gurowskich, którzy zmienili wystrój wnętrz. W czasie konfederacji barskiej zamek został częściowo wysadzony w powietrze, a od 1781 roku nie był już zamieszkany i popadł w ruinę. Obecnie zachowała się jedna baszta zamku i skromne pozostałości drugiej. Być może nowożytny dom mieszkalny, stojący na terenie zamku kryje pozostałości murów. 

         Wyszyna jest położona 10 km na południowy-wschód od Konina. Jadąc drogą nr 2 w kierunku Koła należy po ok 5 km zjechać w prawo na drogę lokalną. która zaprowadzi nas do wsi. Ruiny znajdują się w centrum wsi.

         Zdjęcia wykonano w lipcu 2005.

  • Ruiny ośmiobocznej baszty

  • Renesansowe obramienie okienne

  • Ruiny ośmiobocznej baszty

  • Ruiny ośmiobocznej baszty

  • Ruiny ośmiobocznej baszty

  • Nowożytny budynek być może kryjący mury zamku

  • Nowożytny budynek być może kryjący mury zamku